Welkom

Welkom2022-08-04T15:48:00+02:00

Welkom

DVV Westhoek is de streekintercommunale van 17 Westhoekgemeenten en de West-Vlaamse Intercommunale.  Door het organiseren van samenwerking biedt DVV Westhoek ondersteuning aan de gemeenten bij de opmaak van het beleid en bij de uitvoering van de opdrachten.  DVV Westhoek zorgt o.m. voor de organisatie van het Westhoekoverleg dat gekend is voor het maandelijkse burgemeestersoverleg.

Nieuws

Vier Digibanken voor de Westhoek?

Volgens de ‘Barometer Digitale Inclusie’ van de Koning Boudewijnstichting (2020) ervaren mensen in een kwetsbare positie (senioren, kansengroepen, anderstaligen,...) in de samenleving een hoger risico op digitale uitsluiting. Deze uitsluiting is enerzijds te situeren in een ongelijke toegang tot technologie [...]

Slimmer op weg over de schreve

Ter gelegenheid van de Europese week van de mobiliteit presenteren we u graag 2 realisaties van het Interreg V project Transmobil: nieuwe inzichten in het grensverkeer en een netwerk van mobiliteitshubs in de grensregio. In de grensregio tussen Noord-Frankrijk en [...]

Jaarvergadering DVV Westhoek

Op 22 juni 2021 vond de jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging Westhoek online plaats met op de agenda de vaststelling van de jaarrekening 2020 en het verlenen van kwijting aan de bestuurders en revisor. Deze bijeenkomst kan opnieuw bekeken [...]

Ga naar de bovenkant