www.naarjobsinwestvlaanderen.be is een innovatief platform dat vacatures verbindt met de bereikbaarheid en het mobiliteitsaanbod van werkgevers. Het toont alle vacatures die VDAB op dat moment in haar databank ter beschikking heeft. Bovendien verschijnt bij elke vacature  automatisch hoe de (kandidaat)werknemer de plaats van tewerkstelling kan bereiken via verschillende vervoersmodi én welke mobiliteitsvoordelen de werkgever aanbiedt. Op de website vind je verschillende tutorials met informatie voor werkgevers over hoe je je als werkgever kan registreren op deze website, waarom het belangrijk is dat werkgevers participeren,…

Even belangrijk voor bijvoorbeeld medewerkers van VDAB, Sociaal Diensten van de lokale besturen, arbeidstrajectbegeleiders,… is de online visuele handleiding om met de digitale tool aan de slag te gaan en samen met de werkzoekende de meest bereikbare job te vinden, afhankelijk van welke mobiliteitsopties men heeft.

VDAB, POM West-Vlaanderen en Mobiel21 sloegen dus de handen in elkaar om met nog heel wat andere partners Naar Jobs in West-Vlaanderen te ontwikkelen. Vanuit de Regierol Sociale Economie en Werk van de lokale besturen willen we als DVV Westhoek dan ook graag deze website mee promoten!