Het burgemeestersoverleg besprak op 28 april de aanvraag van de 2 algemene ziekenhuizen in de Westhoek, AZ West en Jan Yperman, tot het vormen van een ‘locoregionaal ziekenhuisnetwerk’, het ZiekenhuisNetwerk Westhoek.

Het burgemeestersoverleg is overtuigd van de maatschappelijke meerwaarde en zelfs de noodzaak van dit ZiekenhuisNetwerk in de Westhoek.  Dit netwerk garandeert de toegankelijke en kwalitatieve zorg in de regio. Het voorgestelde ziekenhuisnetwerk sluit niet alleen perfect aan op het culturele en demografische DNA van de streek, maar ook op de bestuurlijke organisatie in onze regio. We denken daarbij aan de administratieve referentieregio’s, de toeristische regio-ontwikkeling en de eigen hulpverleningszone. Bovendien valt de regio van het ZiekenhuisNetwerk Westhoek perfect samen met de contouren van de beide eerstelijnszones binnen de Westhoek.

De zorgnoden in onze Westhoekregio zijn groot en zullen, gezien het verouderende profiel van onze inwoners, in de komende jaren enkel maar groter worden. Dit, in combinatie met een moeilijke bereikbaarheid en ontsluiting in de Westhoek, versterkt de nood aan een goed uitgebouwde tweedelijnszorg dichtbij. Het burgemeestersoverleg nam in het verleden reeds gelijkaardige initiatieven en is dan ook bijzonder opgezet dat beide algemene ziekenhuizen elkaar de hand reiken.  Het betrekken van andere zorgpartners dichtbij is van cruciaal belang (het KEI, het PZ Heilig Hart en de eerstelijnspartners). Tegelijk blijft een goede samenwerking met de grotere centra in West-Vlaanderen en met de universitaire ziekenhuizen aangewezen.

De burgemeesters hopen dat met dit netwerk de zorg in de Westhoek blijvend kan worden verankerd.

Het rode gebied geeft de regio weer van waaruit AZ West of het Jan Yperman ziekenhuis binnen het half uur bereikt kan worden.
De Westhoek campussen dekken het zorggebied af in termen van bereikbaarheid.