Europa WSE wil vanaf 2024 nieuwe dienstverlening faciliteren om werkzoekenden en niet-beroepsactieven met een complexe multi-problematiek te bereiken. Om dit te verwezenlijken wil men op niveau van de Vlaamse referentieregio’s partnerschappen opzetten tussen lokale besturen, VDAB en andere relevante experten van het regionale werkveld.

Europa WSE faciliteert met de Call for Interest de zoektocht naar die mogelijke partners. Er wordt dus gezocht naar experten die kunnen omgaan met de complexe problematiek aanwezig bij de beoogde doelgroep. Deze personen moeten met de vernieuwde dienstverlening ondersteuning krijgen om hun weg te vinden in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend naar werk.

In samenwerking met de Lokale Besturen uit de Westhoek en VDAB, lanceerde Europa WSE vrijdag 28 april de oproep en het Lokaal Addendum Westhoek. Het addendum is een weergave van de regionale uitdagingen waarvoor we staan, een omschrijving van de doelgroepen alsook de ambitie, visie en missie waar dit partnerschap rond zal samenwerken de volgende 6 jaar.

Organisaties kunnen zich tot en met 11 juni 2023 kandidaat stellen via dit formulier. Een onafhankelijke jury met vertegenwoordigers van VDAB, de lokale besturen uit de Westhoek en POM West-Vlaanderen zal de kandidaturen beoordelen. Het partnerschap moet vorm krijgen tegen midden juli 2023 om daarna een concreet projectvoorstel uit te werken en in te dienen bij Europa WSE.