NestorPlus

NestorPlus is een intergemeentelijke samenwerking tussen de lokale besturen van Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren die zich richt naar 65-plussers en andere personen met een zorgvraag (fysieke, psychische, financiële en/of sociale kwetsbaarheid). Nestor staat voor Netwerk voor Steun aan Ouderen in de Rurale Woongebieden. Via een netwerk van vrijwilligers wordt aanvullende dienstverlening aangeboden zoals bv. kleine klusjes, vervoer, boodschappen, gezelschap en verjaardagsbezoekjes. Dit met als doel de oudere zo lang mogelijk in een thuiscontext te behouden. Daarnaast wordt ingezet op buurtgerichte zorg.

Sinds 1 mei 2020 wordt deze samenwerking gefaciliteerd door de Dienstverlenende Vereniging Westhoek. DVV Westhoek staat in voor het financieel beheer en de personele inzet van NestorPlus. In 2022 wordt 1 VTE ingezet.

Sinds 2021 is NestorPlus erkend als autonome vrijwilligerswerking. Hiervoor dient jaarlijks een inhoudelijk en financieel verslag ingediend te worden en dit voor de eerste keer in 2022.

Aansturing

De stuurgroep stuurt NestorPlus inhoudelijk aan. Deze is samengesteld uit de 3 algemeen directeurs, de 3 voorzitters Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en 3 maatschappelijk werkers van de gemeenten.

Daarnaast sluit de coördinator van NestorPlus aan alsook de regionale coördinator welzijn. Zij vormt de liason tussen de intergemeentelijke werking van NestorPlus en de regionale werking rond welzijn van DVV Westhoek.

De stuurgroep gaat 4 keer per jaar door.

Contact

Melissa Mestdagh
Melissa MestdaghCoördinator
Het kantoor van NestorPlus is gevestigd in Vleteren, Veurnestraat 4, 8640 Vleteren.

Daarnaast zijn er zitdagen van NestorPlus voorzien in:
Administratief Centrum Lo-Reninge, Markt 11
donderdag van 8.30u tot 16.30u

OCMW Alveringem, Sint-Rijkersstraat 19
dinsdag van 8.30u tot 16.30u