Welzijn

Sinds 2014 is er binnen de streek een gecoördineerde samenwerking op vlak van welzijn onder de noemer ‘het Welzijnsplatform‘. De lokale besturen worden bijeengebracht met welzijnsactoren om welzijnsuitdagingen in de regio aan te pakken. Zo zetten we onder andere in op de uitrol van het geïntegreerd breed onthaal (GBO), de samenwerking 1 gezin 1 plan, regiostrategie dak- en thuisloosheid,… Ook is er structureel overleg tussen de diensthoofden van de sociale diensten op Westhoekniveau.

Onder de vleugels van DVV Westhoek is er ook de werking van NestorPlus in Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren. NestorPlus biedt aanvullende diensten naar 65-plussers.