Het nieuwe decreet Lokaal Bestuur vermeldt dat gemeenten een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal, kortweg GBO, moeten uitbouwen. Dit samenwerkingsverband, bestaande uit 3 kernactoren (Centra Algemeen Welzijnswerk, Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen en OCMW’s), moet enerzijds zorgen voor een maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening voor de bevolking en anderzijds voor een proactieve benadering van burgers zodat zij maximaal hun grondrechten kunnen realiseren.

In juli 2019 werd door de DVV Westhoek een opstartdossier GBO voor de Eerstelijnszones Westhoek, Westkust & Polder en Houtland & Polder ingediend. Dit dossier werd door de Vlaamse Overheid goedgekeurd, waardoor we in het najaar van 2019 met een financiële impuls van de overheid, de eerste stappen kunnen zetten richting een verregaande samenwerking tussen de 3 kernactoren.

Op 1 en 3 oktober werd het startschot gegeven van het GBO Westhoek-Houtland. Tijdens deze infosessies maakten nagenoeg alle medewerkers van de kernactoren en de politiek verantwoordelijken (voor het eerst) kennis met het GBO-kader, de praktijkervaringen die er geweest zijn in de verschillende Vlaamse pilootprojecten, het traject dat zal lopen in de regio,… zodat er tegen het einde van de legislatuur een goed uitgebouwde samenwerking is.

Het officiële startschot van de samenwerking tussen de lokale besturen, CAW’s en diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen werd dus gegeven. De powerpointpresentatie kan u HIER consulteren. De volledige projectaanvraag periode juni – december 2019 vindt u HIER terug.

Bij vragen mag u steeds contact nemen met Lien De Vos, regionale Welzijnscoördinator van de DVV Westhoek via lien.de.vos@dvvwesthoek.be of 0478 49 23 81