Wijkwerken

DVV Westhoek treedt sinds 2018 op als wijk-werkorganisatie. Hiervoor werd een overeenkomst afgesloten tussen DVV Westhoek en VDAB. Wijk-werken vervangt het Plaatselijk Werkgelegenheidagentschap of PWA.

Via ‘wijk-werken’ kunnen mensen die werkloos zijn, tijdelijke werkervaring opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis. De doelstelling van wijk-werken is tweeledig:

  1. Met wijk-werken worden werkzoekenden uit het isolement van werkloosheid gehaald. Zo kan een wijk-werker enkele uren per week klusjes uitvoeren bij particulieren, in een school, bij de gemeente, bij een vzw en niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf en zo werkervaring opdoen. Hiervoor wordt de wijk-werker vergoed via wijk-werkcheques.
  2. De opdrachten die wijk-werkers uitoefenen zijn vaak een antwoord op maatschappelijke behoeften waarvoor het aanbod op de arbeidsmarkt onbestaande of onvoldoende is.

Vaak gaat het dus over opdrachten die maar enkele uren in beslag nemen, en waarvoor het moeilijk is een vaste persoon in dienst te nemen. Enkele voorbeelden zijn:

  • licht tuinonderhoud (gras afrijden, onkruid wieden, sneeuw of bladeren ruimen, …),
  • helpen bij maaltijdbedeling (scholen, woonzorgcentra, …),
  • ochtend- of avondtoezicht of -opvang (scholen, privé-personen),
  • kortdurende logistieke taken (helpen met verhuis, flyers uitdelen, …),
  • coronamaatregelen opvolgen (ontsmetten van ruimtes en materiaal, controleren van handhygiëne, mondkapjes en voldoende afstand, …),

Om het wijk-werken verder uit te bouwen hebben de lokale besturen beslist om extra coaching en ondersteuning te voorzien op de werkvloer voor de wijk-werkers, dit omwille van hun grote afstand tot de arbeidsmarkt. De werkcoach begeleidt de wijk-werker tijdens het volledige wijk-werktraject en is ook aanspreekpunt voor de gebruiker die een opdracht heeft. 

Contact

Fabienne Bertens
Fabienne BertensWerkcoach
051 97 04 60 – 0472 94 22 76

Fabienne is actief als werkcoach in De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne.

Siene Sanabria
Siene SanabriaWerkcoach
051 97 04 61 – 0470 93 83 37

Siene is actief als werkcoach in Heuvelland, Ieper, Mesen en Poperinge