De startmeeting (de eerste klankbordgroep) van de regiocampagne was een succes te noemen. 20 medewerkers van verschillende partners gaven op 5 september hun mening over en tips voor de regiocampagne. De klankbordgroepen gaan afwisselend door bij de 5 Westhoekambassadeurs. Valcke Prefabbeton kreeg de primeur en koppelde dit aan een voorafgegaan bedrijfsbezoek.

De regiomarketing wil de bewoners van de Westhoek (en bij uitbreiding West- en Oost-Vlaanderen) bewust maken van de vele troeven van het werken, het ondernemen en het wonen (het leven) in de Westhoek.

De campagne is een publiek-private samenwerking waarbij gemeenten en steden uit de Westhoek samen werken met private bedrijven Aviko, Bellewaerde, Bouwbedrijf Furnibo, PepsiCo Veurne, Valcke Prefabbeton, Duco, e-BO Enterprises, Picanol Group en Voka om de Westhoek als regio te promoten.

De klankbordgroep boog zich over de aanpak van de voorbije campagne periode.

Tussen 2020 en 2023 zette de campagne in op storytelling: een journalist en een cameraman/vrouw worden op pad gestuurd en gingen langs bij alle partners.
Ze legden verhalen en getuigenissen vast van inwoners uit de gemeenten en werknemers van de deelnemende bedrijven. Het tekst- en beeldmateriaal werd verwerkt in een attractieve video en een blogbericht op de website www.dewesthoek.com.

Bij de gemeenten lag de nadruk op het kwaliteitsvolle leven en het betaalbaar wonen in de Westhoek.
Bij de private bedrijven lag de focus op de vele voordelen van het werken en het ondernemen in de Westhoek.

De berichten werden daarna doelgericht verspreid via advertenties op sociale media (Facebook, Instagram en LinkedIn).

Bovendien werden regelmatig nieuwsitems gedeeld vanuit zowel de bedrijven als de gemeenten om een divers publiek te bereiken.

Hoe de campagne zich verder zal ontwikkelen, wordt met de klankbordgroep in de volgende maanden uitgewerkt.

De regiocampagne volgen?

Dat kan via onderstaande kanalen: