Westhoekoverleg werd in 2020 de mogelijkheid geboden om samen met WVI een regionale visie op te maken.  Er kon gekozen worden uit een drietal thema’s: groen-blauwe netwerken, mobiliteit en energie.  Het burgemeestersoverleg koos vrij snel voor het thema energie, omdat het toen reeds duidelijk was dat er grote uitdagingen in dat domein terug te vinden zijn.

Ondertussen is de opmaak van deze visie reeds enige tijd aan de gang en werd hier meermaals rond stilgestaan op het burgemeestersoverleg.  Het dagelijks bestuur van het burgemeestersoverleg treedt op als stuurgroep.  Net voor de zomervakantie werd het ambitieniveau voor de opmaak van de ruimtelijke regionale energiestrategie vastgesteld.  Grote uitdaging vormt nu het betrekken van de 17 gemeenten in de verdere opmaak van de strategie.  Deze infosessie kadert daar in.
In de loop van het najaar 2023 zullen verdere inspanningen gedaan worden om de gemeenten zich mee te laten uitspreken in de opmaak van deze visie.

De presentatie kan je hier downloaden.

De infosessie kan je ook herbekijken via onderstaande video.