Op vraag van het Burgemeestersoverleg Westhoek is de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) gestart met de ontwikkeling van een ‘Ruimtelijke Regionale Energiestrategie’ (RRES). Deze strategie moet ervoor zorgen dat de Westhoek tegen 2050 energie- en klimaatneutraal wordt en zo voldoet aan de Vlaamse en Europese doelstellingen.

Om dit te bewerkstelligen, werden in een voorgaande fase de betrokken actoren gecontacteerd en werden er uitgebreide analyses van het energielandschap uitgevoerd.

Met de inzichten die uit deze verkennende fase zijn voortgekomen, moeten er nu regionale keuzes gemaakt worden die de energietoekomst van de Westhoekgemeenten zal vormgeven.

Om de raadsleden van deze Westhoekgemeenten te betrekken bij het maken van deze belangrijke keuzes wordt een infosessie georganiseerd.
Deze sessie gaat door in het Streekhuis Westhoek te Diksmuide
op 12 september 2023 om 19u.
De mogelijkheid wordt voorzien om de toelichting online mee te volgen.

Graag inschrijven voor 9 september 2023

(ook voor de online sessie)