Vanaf 1 januari 2018 worden de plaatselijk werkgelegenheidsagentschappen of PWA’s in Vlaanderen omgevormd tot ‘wijk-werkenorganisaties’, een beslissing van de Vlaamse Regering. Concreet betekent het dat 17 Westhoekgemeenten, in de schoot van Westhoekoverleg, de keuze maakten om de handen in elkaar slaan en zo samen met VDAB ‘wijk-werken’ op niveau van de Westhoek te organiseren.
Wijk-werken voor de werkzoekende

Via het systeem van ‘wijk-werken’ kunnen werkzoekenden aan de slag in scholen, verenigingen, land- en tuinbouwbedrijven of bij lokale overheden. Maar ook bij mensen thuis is er de mogelijkheid om enkele uren per week extra werkervaring op te doen. Deze ervaring is voor veel werkzoekenden goud waard: het is immers een eerste stap in de zoektocht naar een duurzame job.

Wijk-werken voor gebruikers
Scholen, particulieren, vzw’s, lokale overheden,… kunnen beroep doen op het systeem van ‘wijk-werken’ en kunnen een wijk-werker inschakelen voor de uitvoering van verschillende soorten opdrachten. Of het nu gaat over het gras afrijden, de kinderopvang of busbegeleiding in een school: met ‘wijk-werken’ kan dit allemaal. En zelfs wie af en toe gebruik wil maken van een parkeerwachter of logistieke hulp bij events, kan beroep doen op een ‘wijk-werker’. Als gebruiker vergoed je de wijk-werker met een cheque. Kostprijs voor de Wijk-werkencheque in de Westhoek is vastgelegd op 7,45€ per cheque per begonnen uur.

De wijk-werkenbemiddelaar
Vier medewerkers van de VDAB worden in de 17 Westhoekgemeenten ingezet als wijk-werkenbemiddelaars. Zij zorgen vanaf 2 januari 2018 voor de matching tussen kandidaat Wijk-werkers, die toegeleid worden vanuit de OCMW’s en de VDAB, en gebruikers die opdrachten willen laten uitvoeren door een Wijk-werker.