Een bloeiend platteland is de ruggengraat van onze samenleving

Lokale mandatarissen en experts reflecteerden over de specifieke uitdagingen waarmee Vlaamse plattelandsgemeenten geconfronteerd worden.

“Nood aan aangepast Vlaams beleid”

Na de verkiezingen van 2019 werden de Vlaamse plattelandsgemeenten bijeengebracht in Brussel op initiatief van de Westhoekgemeenten. Naar aanleiding van de verkiezingen van 2024 was het wenselijk om dit te herhalen. Met deze nieuwe bijeenkomst werd een signaal gegeven aan de makers van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord: bijna 1 miljoen Vlamingen wonen in plattelandsgemeenten en deze worden geconfronteerd met specifieke uitdagingen. Voor het aangaan van deze uitdagingen hebben ze nood aan een aangepast Vlaams beleid.

Ondertussen kennen we het resultaat van de verkiezingen van 9 juni 2024 voor het platteland. Hieruit kan worden afgeleid dat het platteland nog steeds met grote uitdagingen wordt geconfronteerd.

Het platteland is belangrijk voor Vlaanderen. Het is bijgevolg ook belangrijk dat de uitdagingen ervan goed worden aangepakt. Daarom achtten de Westhoekgemeenten het opnieuw aangewezen om de Vlaamse plattelandsgemeenten bijeen te brengen. Op het plattelandcongres werd  kennis gedeeld tussen de plattelandsgemeenten en kwamen ze tot een slotverklaring. Deze slotverklaring zal bezorgd worden aan de makers van de volgende Vlaamse regering. We hopen opnieuw hiermee de basis te leggen voor een volwaardig en geïntegreerd Vlaams plattelandsbeleid.

Bent u geïnteresseerd bent in het resultaat van deze Vlaamse brede bijeenkomst voor het platteland? Bekijk de slotverklaring via onderstaande knop.

De presentaties kan je terugvinden bij de sprekers in onderstaand programma.

Meer over het plattelandscongres

Met de Vlaamse plattelandsgemeenten stonden we opnieuw stil bij hun voornaamste uitdagingen:

 • de organisatie van de dienstverlening;
 • het beheer van de open ruimte;
 • en de financiering van de gemeentebesturen.

Lokale mandatarissen en experts kregen er het woord en reflecteerden hieromtrent. Op het einde van de bijeenkomst onderschreven alle deelnemers de slotverklaring die bezorgd zal worden aan de architecten van de nieuwe Vlaamse regering.

datum Woensdag 19 juni 2024 
 
locatie Pacheco Center
Pachecolaan 13, 1000 Brussel
 
Programma
12u00 Onthaal met broodjesmaaltijd
12u30 Verwelkoming door Christof Dejaegher, burgemeester Poperinge
12u40 Financiering Plattelandsgemeenten
 • Toelichting bij de uitdaging door Wieland De Meyer,
  burgemeester Heuvelland
 • Reflecties door Prof. Dr. Wouter Van Dooren, universiteit Antwerpen, vanuit zijn betrokkenheid bij het onderzoek naar de effecten van een mogelijke hervorming van het Gemeentefonds door het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing.
  > bekijk presentatie
13u20 Nabijheid Dienstverlening
 • Toelichting bij het dienstverleningsmodel ‘Groeien om klein te blijven’ van fusieproject Pajottegem door Kristof Andries, algemeen directeur Galmaarden.
  > bekijk presentatie
 • Reflecties door Lieven Janssens, Academicus aan de universiteit Antwerpen, burgemeester Vorselaar en opdrachthouder van de ‘Toekomstvisie op het lokaal en binnenlands bestuur in Vlaanderen’ in opdracht van de Vlaamse Minister voor Binnenlands Bestuur.
14u00 Open Ruimte uitdaging plattelandsgemeenten
 • Probleemstelling bij de open ruimte uitdaging voor plattelandsgemeenten door Tony Vermeire, gewezen burgemeester Lievegem en momenteel adviseur bij Idea.
  > bekijk presentatie
 • Reflecties door Christophe Pelgrims, afdelingshoofd departement Omgeving, daarbij o.m. verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling van het Vlaamse omgevingsbeleid.
14u40 Uitdaging Vlaams Plattelandsbeleid
 • Het nieuwe Vlaams plattelandsrapport geeft inzicht in de kansen en uitdagingen van de plattelandsgemeenten en is inspirerend voor het toekomstige Vlaamse plattelandsbeleid door Dirk Van Gijseghem, afdelingshoofd plattelandsbeleid (Vlaamse Landmaatschappij)
  > bekijk presentatie
15u00 Panelgesprek o.l.v. Bart Noels
15u50 Reflecties door Lieven Janssens en vaststelling van de slotverklaring