Lokale mandatarissen en experts reflecteren over de specifieke uitdagingen waarmee Vlaamse plattelandsgemeenten geconfronteerd worden.

“Nood aan aangepast Vlaams beleid”

Na de verkiezingen van 2019 brachten we de Vlaamse plattelandsgemeenten bijeen in De Schelp van het Vlaams Parlement.  Met deze bijeenkomst werd een signaal gegeven aan de makers van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord: Vlaanderen bestaat voor een groot deel uit plattelandsgemeenten en deze worden geconfronteerd met specifieke uitdagingen.  Voor het aangaan van deze uitdagingen hebben ze nood aan een aangepast Vlaams beleid. Naar aanleiding van de verkiezingen van 2024 is het wenselijk om dit te herhalen.

Met de Vlaamse plattelandsgemeenten willen we opnieuw stilstaan bij hun voornaamste uitdagingen:

  • de organisatie van de dienstverlening;
  • het beheer van de open ruimte;
  • en de financiering van de gemeentebesturen.

Lokale mandatarissen zullen er het woord krijgen. Experts zullen aanwezig zijn om hieromtrent te reflecteren. Op het einde van de bijeenkomst willen we opnieuw een slotverklaring onderschrijven die we kunnen bezorgen aan de architecten van de nieuwe Vlaamse regering.

Hou alvast volgende datum vrij in uw agenda:

Wanneer? Woensdag 19 juni 2024 van 12u00 tot 16u00
12u00: onthaal met broodjeslunch – vanaf 16u00: netwerkreceptie
 
Waar? Pacheco Center
Pachecolaan 13, 1000 Brussel
 
Programma beschikbaar eind mei