Rein

About Rein

This author has not yet filled in any details.
So far Rein has created 62 blog entries.

Nieuwe vervoersplan NMBS achteruitgang voor de Westhoek

2017-12-11T17:13:13+02:0027 June 2014|nieuws Westhoekoverleg|

27 juni 2014 Deze week kregen de Westhoekgemeenten opnieuw de kans om kennis te nemen van het aangepaste voorstel van vervoersplan van de NMBS. Naar aanleiding hiervan wensen de burgemeesters van de Westhoek een duidelijk signaal uit te sturen, in de hoop dat dit signaal wordt opgevangen door degenen die een nieuwe Vlaamse en Federale regering aan het bouwen zijn. Persmededeling

Geen duurdere energieprijs voor het platteland

2017-12-11T17:21:26+02:0022 May 2014|nieuws Westhoekoverleg|

22 mei 2014 Westhoekoverleg gekant tegen duurdere energieprijs platteland In de algemene vergadering van het Westhoekoverleg van 16 mei bespraken de burgemeesters van de Westhoek enkele persberichten die in de media verschenen waren naar aanleiding van de jaarvergadering van Eandis op 25 april laatstleden. Onder meer in Het Nieuwsblad verscheen het bericht dat de verdeling van gas en elektriciteit 15% duurder [...]

Steun voor Vereniging Vlaamse Brandweervrwijlligers

2017-12-11T19:52:08+02:0017 January 2014|nieuws Westhoekoverleg|

17 januari 2014 De Westhoekburgemeesters spreken hun steun uit voor de oprichting van de Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB). Deze vereniging die in oprichting is sinds eind 2013 is volop leden aan het ronselen onder de 12000 brand weervrijwilligers die ons land rijk is. De oprichting komt er uit onvrede omtrent de wijze waarop de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) – de klassieke vereniging [...]

Succesvolle afsluiter “bestuurlijke strategie Westhoek

2017-12-11T19:56:21+02:0016 May 2013|nieuws Westhoekoverleg|

Dinsdagavond organiseerde de streekwerking Westhoek een trefmoment voor de nieuwe raadsleden van de Westhoek. De streekwerking – het geheel van diensten van de 18 gemeenten en de provincie die voor de streek actief zijn - maakte van de gelegenheid gebruik om de eigen werking voor te stellen. Tegelijk bood de ontmoetingsavond de gelegenheid om de eindconclusies van het 2 jaar lopende [...]

Plattelandsfonds goedgekeurd

2017-12-11T20:00:59+02:008 March 2013|nieuws Westhoekoverleg|

Op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Plattelandsbeleid, heeft de Vlaamse regering vandaag het ontwerp van decreet tot vaststelling van de regels inzake de verdeling van het Vlaams Plattelandsfonds - of kortweg het plattelandsfonds – definitief goedgekeurd. Dit wordt nu verder ingediend bij het Vlaams Parlement. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het Vlaams regeerakkoord 2009-2014 dat de oprichting [...]

Go to Top