17 januari 2014

De Westhoekburgemeesters spreken hun steun uit voor de oprichting van de Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB). Deze vereniging die in oprichting is sinds eind 2013 is volop leden aan het ronselen onder de 12000 brand weervrijwilligers die ons land rijk is. De oprichting komt er uit onvrede omtrent de wijze waarop de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) – de klassieke vereniging van de brandweer – de belangen van de brandweervrijwilliger heeft behartigd in de loop van de brandweerhervorming die sinds 2006 aan de gang is.

Lees meer 17 januari ’14