Op 19 juni 2019 organiseerde Westhoekoverleg een congres van Vlaamse plattelandsgemeenten in het Vlaams Parlement te Brussel. Met de organisatie van dit congres vroeg Westhoekoverleg in samenspraak met de overige Vlaamse plattelandsgemeenten meer aandacht van de Vlaamse overheid voor de specifieke uitdagingen waarmee deze gemeenten geconfronteerd worden. Zowel de verkozenen van de Vlaamse plattelandsgemeenten als de nieuwe leden van het pas verkozen Vlaamse parlement werden uitgenodigd.

Op het congres werden er inhoudelijke bijdragen voorzien omtrent gemeentefinanciering, ecosysteemdiensten, dorpskernversterking, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Het congres werd afgesloten met de ondertekening van een slotverklaring waarmee de Vlaamse plattelandsgemeenten naar de nieuwe Vlaamse regering zullen trekken. De Vlaamse plattelandsgemeenten vragen de Vlaamse overheid:

  1. meer financiële slagkracht voor plattelandsgemeenten door enerzijds het gemeentefonds te herzien en anderzijds ecosysteemdiensten te waarderen én te financieren.
  2. ondersteuning bij dorpskernversterking om de open ruimte in stand te houden en oplossingen te bieden voor de sociale verdringing op het platteland.
  3. een flankerend beleid op maat van het platteland door enerzijds een beter openbaar vervoer en nieuwe mobiliteitsvormen te voorzien en anderzijds een ruimtelijk beleid te voeren met duurzame ontwikkelingsmogelijkheden voor het platteland.

Programma
Powerpointpresentaties van de sprekers
Slotverklaring
Persbericht
Aanwezigheidslijst