Koksijde, 11 september 2015

De ocmw voorzitters kwamen deze namiddag (11/09/2015) bijeen in het sociaal huis te Koksijde in het kader van het ocmw voorzittersoverleg van de Westhoek. Afstemming en uitwisseling tussen de 18 ocmw’s stond als hoofdpunt op de agenda n.a.v. de huidige asielcrisis. De voorzitters zullen maximaal inspelen op het federale beleid door in de loop van de komende maanden de opvangcapaciteit in de ‘lokale opvanginitiatieven’ (de zgn. LOI’s) verder op te drijven. Op vandaag heeft de Westhoek met zijn 18 ocmw’s 205 plaatsen (inclusief buffers) ter beschikking, met een bezettingsgraad van 83%. Op korte termijn worden hier 85 plaatsen aan toegevoegd, en de bezettingsgraad zal verder worden opgedreven tot 100%. De ocmw’s hopen dat de federale overheid in staat zal zijn haar engagementen t.a.v. de ocmw’s hiervoor verder aan te houden.

Aanvullend zijn verschillende ocmw’s momenteel zoekende om bovenop deze capaciteit extra woningen ter beschikking te stellen. Verder wijzen de voorzitters ook op de opvangcapaciteit te Poelkapelle waar momenteel ongeveer 300 vluchtelingen worden opgevangen, wat de capaciteit van de voorziening momenteel overschrijdt.

De voorzitters wijzen op de uitdagingen die deze asielcrisis aan de ocmw’s en lokale besturen stelt. De impact van de versnelde doorstroom van vluchtelingen in de LOI’s en de toename van de capaciteit betekent een significante toename van de werkdruk voor sociale diensten en gemeentelijke administraties. Verder is het taalprobleem in deze niet te onderschatten, daarom worden vrijwilligers die vreemde talen machtig zijn verzocht om hun diensten ter beschikking te stellen van het ocmw. Deze praktijk wordt nu reeds succesvol aangewend in Kortemark waar vrijwilligers die het Arabisch machtig zijn het ocmw bij staan in de opvang van vluchtelingen.

Tot slot wijzen ze op het probleem van huisvesting op langere termijn voor deze mensen. De betaalbaarheid van de huisvesting in onze streek is voor deze mensen problematisch. Hiervoor zullen nog oplossingen moeten worden gezocht.

De voorzitters concluderen dat mensen helpen hun job is en dat ze dit uiteraard ook zullen doen. Ze rekenen echter ook op de wijsheid van de federale overheid opdat de draagkracht van de lokale besturen voor de opvang van vluchtelingen niet zou worden overschreden.