Station Lichtervelde, 15 september 2015

Op 15 september lanceerden de vier regionale overlegfora voor de regio’s Midden-West-Vlaanderen en Westhoek de online enquête met als titel ‘Spoort u (nog) goed?’.

Burgemeesters en vertegenwoordigers van de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) roepen met dit initiatief de inwoners en de treinreizigers op om komende weken massaal deel te nemen aan de bevraging over de stiptheid van de treinen, het geboden reiscomfort, de klantgerichtheid van de maatschappijen Infrabel en NMBS, en de kwaliteit van de stationsomgeving.

Daarnaast formuleerden de voorzitters een duidelijke boodschap voor de bevoegde instanties: ook voor de regio’s Midden-West-Vlaanderen en Westhoek moet een ‘exponentiële’ groei van het aantal treinreizigers de ambitie zijn!

De persnota werd toegelicht door dhr. Christof Dejaegher (voorzitter RESOC Westhoek) en dhr. Luc Martens (voorzitter Midwestoverleg).