Streekhuis Westhoek, 17/11/2017

Westhoekoverleg ondersteunt het richtinggevende herinrichtingsvoorstel N8 dat voortvloeit uit participatietraject MOW, mits snelle realisatie van ring rond Diksmuide en aanpassing van de ring van Poperinge.

De AV van Westhoekoverleg bekrachtigde op 17 nov. 2017 de voorgestelde herinrichting van de verbinding Ieper – Veurne zoals beschreven in de nota ‘Nadenken over de N8 Ieper-Veurne: stavaza voorgesteld aan de stakeholders op het infomoment van 26 oktober 2017’.

Tegelijk bepleit Westhoekoverleg dat deze verbinding beschouwd wordt als een belangrijke mobiliteitsas voor de regio Westhoek. Gezien het ‘downsizen’ van deze verbinding t.o.v. eerdere voorstellen dient deze herinrichting meer dan ooit in samenhang gezien te worden met andere belangrijke mobiliteitsassen in de regio. Dit betreft enerzijds de zuidwestelijke ontsluitingsweg / ring van Diksmuide die onderdeel uitmaakt van beslist Vlaams beleid en waarvan een onmiddellijke realisatie zich opdringt. Anderzijds betreft dit de mobiliteitsas Ieper – Noord-Frankrijk langs de N38, waar een oplossing gevonden moet worden voor een betere doorstroming t.h.v. het zuidoostelijke gedeelte van de ring van Poperinge (Europalaan).

De AV wijst er op dat het herinrichtingsgedeelte van de ring van Ieper langs de N38 niet geschorst werd door de Raad Van State. Westhoekoverleg gaat er bijgevolg van uit dat de middelen hiervoor onmiddellijk kunnen worden vrijgemaakt waardoor ook hier een snelle herinrichting met het oog op een vlotte verkeersdoorstroming kan worden gerealiseerd.