Op 22 juni 2021 vond de jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging Westhoek online plaats met op de agenda de vaststelling van de jaarrekening 2020 en het verlenen van kwijting aan de bestuurders en revisor.

Deze bijeenkomst kan opnieuw bekeken worden via onderstaande video.