Westhoekoverleg stelt vast dat de aandacht voor de specifieke uitdagingen van plattelandsgemeenten bij de Vlaamse overheid afneemt.  Subsidiestromen in diverse beleidsdomeinen worden vaak exclusief of prioritair toegewezen aan centrumsteden terwijl plattelandsgemeenten steeds meer concurrentie ervaren voor specifieke subsidiestromen voor het platteland (leader, plattelandsfonds, …).

Om dit te counteren organiseerde Westhoekoverleg in 2019 reeds een ‘plattelandscongres’ in het Vlaamse parlement.  Op 11 februari werden 14 Vlaamse Parlementsleden onthaald in de streek om ter plaatse kennis te nemen van actuele uitdagingen.

De ontvangst van de parlementsleden gebeurde in het Esenkasteel te Diksmuide.  Daar werden ze gewezen op het bijzondere samenwerkingsmodel dat ontstaan is in de Westhoek.  Al meer dan twee decennia lang slaan Westhoekgemeenten er samen met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) de handen in elkaar om er met de steun van de Provincie West-Vlaanderen werk te maken van specifieke plattelandsuitdagingen van de regio.

Op basis van vier plaatsbezoeken werden uitdagingen van de Westhoek geïllustreerd:

  • boer Olivier te Diksmuide: een moderne landbouwondernemer die inzet op korte keten en duurzame landbouw en nood heeft aan aangepaste voorzieningen zoals een snelle internetverbinding op het platteland;
  • de van kerk Lampernisse voor uitdagingen m.b.t. herbestemming kerken;
  • ‘Maedelstede’ te Pollinkhove waar een landbouwondernemer terug te vinden is die gepionierd heeft met landbouwverbreding (o.a. hoevecamping, feestzaal) maar die door de terugval van de landbouwactivteiten ‘zonevreemd’ dreigt te worden;
  • Dorpspunt De Lovie, Beveren a/d IJzer met de vernieuwende aanpak van uitdagingen inzake leefbaarheid dorpen, sociale cohesie en mobiliteit.

Onderweg werd uitleg gegeven bij uitdagingen in verband met open ruimte, erfgoed, water, grensoverschrijdende samenwerking met Frankrijk en Leader voor plattelandsontwikkeling.

Westhoekoverleg hoopt op deze manier de aandacht voor de noden van het echte platteland terug onder de aandacht van de Vlaamse overheid te brengen.