Proefproject grensoverschrijdende busverbinding Ieper – Armentières van start op 1 september 2022

Met steun van de Vlaamse Regering zal DVV Westhoek bij wijze van proefproject een jaar lang een grensoverschrijdende busverbinding organiseren tussen het station van Ieper en dat van Armentières (FR). De concrete exploitatie gebeurt door De Lijn die al de bestaande verbinding Ieper – Le Bizet (WallonIë) uitbaat. DVV Westhoek wordt daarvoor vanuit Vlaanderen gefinancierd in het kader van het proefproject vervoer op maat en grensoverschrijdend vervoer in de vervoerregio Westhoek.

De Westhoek heeft als landelijke regio grote uitdagingen inzake mobiliteit. Vooral het openbaar vervoer is er beperkter dan in de rest van Vlaanderen. Gezien de bijzondere landelijke situatie van de regio, bepleiten de lokale besturen sinds lang een benadering op maat.  De erkenning van de Westhoek als aparte Vlaamse vervoerregio biedt sinds enkele jaren de mogelijk om dit ook zo te doen.  Zo kreeg de Westhoek als aparte vervoerregio extra Vlaamse middelen om te ‘experimenteren’ met de uitvoering van het zogenaamde ‘vervoer op maat en het grensoverschrijdend vervoer’.  Met ‘vervoer op maat’ wordt het aanvullend vervoersaanbod bedoeld, vaak specifiek voor landelijke gebieden, naast het reguliere busvervoer.

Maandag 29/08/2022 ontvingen we de officiële goedkeuring vanwege de MEL – Métropole Européenne de Lille – om de eerste grensoverschrijdende busverbinding op Frans grondgebied te exploiteren.  De grensoverschrijdende verbinding tussen het station van Ieper en dat van Armentières (FR) zal vanaf 1 september van start gaan en dit op alle dagen van de week gedurende één kalenderjaar.

Openbaar vervoer kan rol spelen in het verduurzamen van grensoverschrijdende verplaatsingsstromen

We hopen met deze busverbinding te bewijzen wat veel stemmen in de regio al jaren aangeven, namelijk dat het openbaar vervoer effectief een rol kan spelen in het duurzaam opvangen van de grensoverschrijdende verplaatsingsstromen in de regio.  Deze grensoverschrijdende buslijn zal een bijkomend aanbod generen voor bewoners van de grensstreek, waar het openbaar vervoersaanbod het meest beperkt is.  Tegelijk worden de openbaar vervoersnetwerken aan Vlaamse en Franse zijde met elkaar verbonden wat het potentieel van de dienstverlening zal vergroten.

Binnenkort ook het proefproject Poperinge – Hazebroek?

Naast de verbinding Ieper – Armentières proberen we ook het proefproject Poperinge – Hazebroek (FR) te realiseren. Aangezien deze busverbinding door landelijk gebied gaat, zijn de veiligheidsvoorschriften voor de bussen in Frankrijk hoger dan bij een stedelijk gebied. De Lijn, de preferentiële partner van DVV Westhoek voor de uitvoering van deze busritten, beschikt helaas niet over voertuigen met veiligheidsgordels. Het overleg met de Franse partners over een (alternatieve) oplossing loopt nog.

In 2021 ook al aanvullende taxiritten in belbusregio Veurne

In 2021 ging ook al het projectonderdeel vervoer op maat van start met de inzet van private taxibedrijven in de belbusregio Veurne. Hiermee worden sinds 2021 op piekmomenten aanvullend taxiritten aangeboden aan belbusgebruikers.  Op die piekmomenten kan het immers gebeuren dat niet alle cliënten meegenomen kunnen worden door de belbus.  Met dit bijkomend aanbod aan taxiritten tegen openbaar vervoertarief, wordt nu ook een oplossing geboden voor deze gebruikers.  Niettemin deze dienstverlening nog beperkt is tot het belbusgebied van Veurne, biedt dit maandelijks voor enkele honderden  inwoners uit de Westhoek een oplossing.

Met steun van de Vlaamse Regering zal DVV Westhoek bij wijze van proefproject een jaar lang een grensoverschrijdende busverbinding organiseren tussen het station van Ieper en dat van Armentières (FR). De concrete exploitatie gebeurt door De Lijn die al de bestaande verbinding Ieper – Le Bizet (WallonIë) uitbaten. DVV Westhoek wordt daarvoor vanuit Vlaanderen gefinancierd in het kader van het proefproject vervoer op maat en grensoverschrijdend vervoer in de vervoerregio Westhoek.

De Westhoek heeft als landelijke regio grote uitdagingen inzake mobiliteit. Vooral het openbaar vervoer is er beperkter dan in de rest van Vlaanderen. Gezien de bijzondere landelijke situatie van de regio, bepleiten de lokale besturen sinds lang een benadering op maat.  De erkenning van de Westhoek als aparte Vlaamse vervoerregio biedt sinds enkele jaren de mogelijk om dit ook zo te doen.  Zo kreeg de Westhoek als aparte vervoerregio extra Vlaamse middelen om te ‘experimenteren’ met de uitvoering van het zogenaamde ‘vervoer op maat en het grensoverschrijdend vervoer’.  Met ‘vervoer op maat’ wordt het aanvullend vervoersaanbod bedoeld, vaak specifiek voor landelijke gebieden, naast het reguliere busvervoer.

Maandag 29/08/2022 ontvingen we de officiële goedkeuring vanwege de MEL – Métropole Européenne de Lille – om de eerste grensoverschrijdende busverbinding op Frans grondgebied te exploiteren.  De grensoverschrijdende verbinding tussen het station van Ieper en dat van Armentières (FR) zal vanaf 1 september van start gaan en dit op alle dagen van de week gedurende één kalenderjaar.

We hopen met deze busverbinding te bewijzen wat veel stemmen in de regio al jaren aangeven, namelijk dat het openbaar vervoer effectief een rol kan spelen in het duurzaam opvangen van de grensoverschrijdende verplaatsingsstromen in de regio.  Deze grensoverschrijdende buslijn zal een bijkomend aanbod generen voor bewoners van de grensstreek, waar het openbaar vervoersaanbod het meest beperkt is.  Tegelijk worden de openbaar vervoersnetwerken aan Vlaamse en Franse zijde met elkaar verbonden wat het potentieel van de dienstverlening zal vergroten.

Naast de verbinding Ieper – Armentières proberen we ook het proefproject Poperinge – Hazebroek (FR) te realiseren. Aangezien deze busverbinding door landelijk gebied gaat, zijn de veiligheidsvoorschriften voor de bussen in Frankrijk hoger dan bij een stedelijk gebied. De Lijn, de preferentiële partner van DVV Westhoek voor de uitvoering van deze busritten, beschikt helaas niet over voertuigen met veiligheidsgordels. Het overleg met de Franse partners over een (alternatieve) oplossing loopt nog.

In 2021 ging ook al het projectonderdeel vervoer op maat van start met de inzet van private taxibedrijven in de belbusregio Veurne. Hiermee worden sinds 2021 op piekmomenten aanvullend taxiritten aangeboden aan belbusgebruikers.  Op die piekmomenten kan het immers gebeuren dat niet alle cliënten meegenomen kunnen worden door de belbus.  Met dit bijkomend aanbod aan taxiritten tegen openbaar vervoertarief, wordt nu ook een oplossing geboden voor deze gebruikers.  Niettemin deze dienstverlening nog beperkt is tot het belbusgebied van Veurne, biedt dit maandelijks voor enkele honderden  inwoners uit de Westhoek een oplossing.