Om mee te blijven in deze snel veranderende wereld, moeten we ons leven lang blijven leren. Alleen blijft het aantal West-Vlaamse volwassenen dat een opleiding volgt hardnekkig ondermaats. De Westhoek in het bijzonder, scoort slecht op het vlak van levenslang leren. Niet zo verwonderlijk, het opleidingsaanbod is er ook een stuk beperkter. POM West-Vlaanderen en streekintercommunale DVV Westhoek pleiten voor het samen uitbouwen van leerecosystemen en het versterken van het aanbod.

Levenslang leren in Westhoek scoort slecht

Niet alleen banken of postkantoren verdwijnen uit de Westhoek, ook de aanbieders van volwasseneneducatie trekken er weg. In 2015 waren de centra voor volwassenenonderwijs MIRAS en CERVO GO en het centrum voor basiseducatie (nu Ligo) samen nog goed voor zowat 918.000 lesurencursist (LUC) en 200 opleidingen in de Westhoek. In 2021 waren dat nog amper 630.000 LUC en 150 opleidingen, een daling met maar liefst 31% en 25%. De combinatie van onder meer een lage bevolkingsdichtheid en beperkte mobiliteit in de Westhoek doet de deelname aan levenslang leren geen goed. Terwijl de Vlaamse financiering van het volwassenenonderwijs net gebaseerd is op het aantal deelnemers. Minder deelnemers betekent minder middelen om opleidingen te organiseren. En minder opleidingen leiden tot nog minder deelnemers. Een vicieuze cirkel dus, die zeer moeilijk te doorbreken valt. Nochtans is levenslang leren een must in het licht van onder meer de digitale transformatie.

Vorig jaar werd dan ook een dubbele beweging ingezet: het Burgemeestersoverleg, POM West-Vlaanderen en Provincie West-Vlaanderen bereidden een motie voor richting Vlaanderen. “We vragen met aandrang om het normenkader aan te passen zodat lokale onderwijs- en opleidingspartners het aanbod in de Westhoek kunnen behouden en uitbreiden”, aldus Loes Vandromme, schepen in Poperinge en Vlaams Parlementslid.

Westhoekpunt en leerecosystemen

Daarnaast lanceerde de POM binnen het Westhoek Impulsplan het Westhoekpunt. “Lokale besturen, onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties, arbeidsmarktactoren zullen op regelmatige basis de koppen bijeen steken om samen acties op te zetten”, vertelt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. “Belangrijk doel daarbij is het creëren van leergoesting. Want wie geen zin heeft om te leren, zal moeilijk de weg naar volwasseneneducatie vinden, hoe aantrekkelijk of uitgebreid het aanbod ook. Het Westhoekpunt zet daarom samen met DVV Westhoek vanaf voorjaar 2022 voluit in op het vernieuwende concept van leerecosystemen. Hiervoor kunnen we mogelijks rekenen op financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) Vlaanderen.”

“Ecosysteem” is een biologische term om een bepaald gebied of systeem te benoemen waarin allerlei organismen samenleven en elkaar beïnvloeden. Een leerecosysteem is niet anders: heel uiteenlopende organisaties – van socioculturele en sportverenigingen over bedrijven tot onderwijsinstellingen – werken binnen een regio samen om leren zo natuurlijk mogelijk te maken. Jongeren en volwassenen leren in hun eigen leefomgeving zowel binnen- als buitenschools, zowel formeel als non-formeel, en over alle mogelijke domeinen heen. Instellingen zoals de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en UNESCO (Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) promoten het inzetten van leerecosystemen als dé toekomst van het lokaal leren.

Door deze leerecosystemen op te zetten in de Westhoek willen we iedereen de kans geven om zijn of haar talent te ontwikkelen.