De Vlaamse regering is ambitieus en stelt een werkzaamheidsgraad van 80% voorop. Dit betekent dat er minimum 20.000 Vlamingen extra aan het werk moeten. Ook de Westhoek moet zijn steentje bijdragen om extra mensen aan het werk te zetten. Om deze doelstelling te halen voorziet men allerlei tewerkstellingsmaatregelen, om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren (vb. wijkwerken, tijdelijke werkervaring (TWE),…) . Een knelpunt binnen deze maatregelen is vaak het gebrek aan begeleiding van de medewerkers om een duurzame tewerkstelling te garanderen.

Daarom gaan wij op zoek naar een werkcoach voor de regio Westkust. Als werkcoach heb je een tweeledige opdracht.

  • Coachen van de wijkwerkers die worden toegeleid vanuit Sociaal Huis/OCMW De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne.
  • Coachen van de intergemeentelijke TWE-medewerkers in kader van de uitvoering van hun opdracht binnen het project Foodsavers Westhoek.

Als werkcoach kom je terecht binnen de Dienstverlenende Vereniging Westhoek (DVV Westhoek). Dit is een samenwerkingsverband van 17 gemeenten en de WVI en heeft als doel zo veel mogelijk drager te zijn van bestaande en nieuwe intergemeentelijke samenwerking. Doordat de vereniging over een eigen rechtspersoonlijkheid beschikt kan ze ook projecten ontwikkelen, optreden als werkgever voor gedeelde tewerkstelling van specifieke medewerkers,…

Solliciteren kan tot en met 17 april 2020 om 12u00. Meer info verkrijg je via de vacature en het functieprofiel.