De voorbije jaren telden tal van steden en gemeenten in Vlaanderen het aantal dak- en thuislozen. Zo’n tellingen leverden de lokale besturen heel wat nuttige informatie en inzichten op. De data maar ook de profielkenmerken zijn namelijk een belangrijk hulpmiddel om het lokaal en regionaal sociaal beleid te vormen. Ook in 2024 mogen 3 steden/gemeenten/regio’s deelnemen aan de telling. Het interfederaal steunpunt tot bestrijding van armoede zal de tellingen dak- en thuisloosheid op vraag van de Vlaamse Overheid coördineren. Zij lanceerden dan ook in maart een oproep naar de lokale besturen om zich kandidaat te stellen voor de deelname aan de telronde 2024. Ook het onderzoeksteam van Prof. Koen Hermans (LUCAS – KU Leuven) werd ondertussen aangesteld (net zoals bij de vorige edities) om methodische ondersteuning te bieden bij de lokale tellingen in 2024.

Na formele goedkeuring door de 17 lokale besturen van de referentieregio Westhoek, diende DVV Westhoek in samenwerking met de kerngroep Regiostrategie Dak- en Thuisloosheid Westhoek, half april een kandidaatstellingsdossier in. Donderdag 25 april kwam een verlossend mailtje binnen met de boodschap dat de regio Westhoek, Stad Aalst en welzijnsvereniging KINA geselecteerd zijn voor de telling van dak- en thuislozen in 2024.

Het succes van deze telling zal afhankelijk zijn van de samenwerking met lokale diensten en organisaties die in contact komen met mensen die dak- of thuisloos zijn. Het gaat bv. over het CAW, de OCMW’s, ziekenhuizen, politie, armoedeverenigingen, woondiensten, mutualiteiten, bijzondere jeugdzorg en vele andere diensten.  Hoe meer organisaties, diensten en medewerkers meetellen hoe betrouwbaarder het cijfer.

Begin 2025 zal vervolgens een rapport voor de Westhoek beschikbaar zijn met de onderzoeksresultaten. Op deze manier zullen we een duidelijke weergave krijgen van de noden in de streek en waar lokale besturen alleen of in intersectorale/bovenlokale samenwerking kunnen op inzetten in de strijd tegen dak- en thuisloosheid.  Bedoeling is uiteindelijk dat de bestaande Kerngroep Regiostrategie Dak- en Thuisloosheid Westhoek een strategisch plan voor de regio opmaakt, waarbij oplossingen aangereikt worden als antwoord op de noden en dat dit een vertaling krijgt in de nieuwe meerjarenplannen van de Lokale Besturen van de Westhoek.

Op 13 juni 2024 organiseren we een trefdag dak- en thuisloosheid Westhoek. Deze trefdag zal meteen ook de kick-off zijn van de telling. Het programma ziet er als volgt uit:

09u30        Europese ambities in de strijd tegen dak- en thuisloosheid. Toelichting door Dhr. Yves Leterme, voorzitter Europees Platform voor de bestrijding van dakloosheid.

10u00        Uitdagingen en evoluties met betrekking tot dak- en thuisloosheid door Dhr. Freek Spinnewijn, directeur FEANTSA.

11u30        De telling van dak- en thuislozen toegelicht! Door Mevr. Evelien Demaerschalk van het onderzoeksteam LUCAS (KU Leuven).

12u00        Slotwoordje door Dhr. Christof Dejaegher, voorzitter provincieraad en burgemeester Poperinge.

Iedereen welkom vanaf 9u00. Graag vooraf inschrijven via DEZE LINK