De aanvraag van de intergemeentelijke samenwerking voor een subsidie voor het opnemen van de regierol op het vlak van de lokale sociale economie voor de periode 2017-2019 werd in mei door Vlaams Minister Homans goedgekeurd. Hierdoor kunnen de Westhoekgemeenten rekenen op ondersteuning voor de uitvoering van hun regietaak met betrekking tot de uitbouw van de lokale sociale economie, het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen en de samenwerking met en binnen de sociale economie.

In het najaar zal een netwerkevenement georganiseerd worden om alle relevante partners verder te informeren over de acties binnen dit dossier. Het najaar zal ook dienen om het actieplan 2017-2019 dat bij het aanvraagdossier werd gevoegd verder te verfijnen. Prioriteiten zullen moeten bepaald worden en dit liefst samen met de betrokken partners zodat het een actieprogramma concrete invulling krijgt op maat van de streek. Bovendien willen wij vanuit de Westhoek specifiek nagaan hoe een link gemaakt kan worden tussen de Sociale Economie en de welzijns-en zorgsector.