Na een lange periode van lockdowns, quarantaines, ‘blijf-in-uw-kot’ oproepen, sluiting van de horeca,… kon er eindelijk opnieuw een fysieke bijeenkomst georganiseerd worden voor onze NestorPlus-vrijwilligers.

De jaarlijkse traditie van een nieuwjaarsreceptie werd, geheel covidproof, omgevormd tot een heus nieuwjaarsontbijt om alle vrijwilligers te bedanken. Het is zeker niet evident om in deze bizarre tijden een engagement te (blijven) nemen en hulp te bieden aan die inwoners die het zo hard nodig hebben. Tijd dus om de vrijwilligers op deze manier te bedanken voor hun inzet! Gastgemeente was Lo-Reninge en in samenwerking met Hotel De Oude Abdij werd iedereen verwend met een heerlijk ontbijtbuffet. Een 60-tal aanwezigen genoten met volle teugen en zagen dat het goed was. Ook de coördinator van NestorPlus, Melissa, werd in de bloemetjes gezet als dank voor het in goede banen leiden van NestorPlus.

NestorPlus is de intergemeentelijke samenwerking tussen de lokale besturen Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren. Via een netwerk van vrijwilligers wordt aanvullende dienstverlening geboden aan senioren en andere personen met zorgvraag/zorgnood. Dit aanvullend dienstverleningsaanbod bestaat onder meer uit vervoersdienst, boodschappendienst, gezelschap, klusjesdienst,… Op deze manier worden dienstverleningen verzekerd door vrijwilligers in te schakelen die bejaarden, mindervaliden, chronisch zieken en zorgbehoevenden in de landelijke gebieden ondersteunen. DVV Westhoek treedt op als werkgever van de coördinator.