Op donderdagavond 12 september 2019 organiseerden we, in samenwerking met de VVSG, een infosessie over het decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten.

Tijdens de sessie werd het traject voorafgaand aan het decreet toegelicht, werden de krachtlijnen uit het decreet voorgesteld en kon er uitgewisseld worden over de lokale uitrol van dit decreet.

We konden 34 geïnteresseerden verwelkomen, een mix van medewerkers uit de buitenschoolse kinderopvang, het sociaal huis, de jeugddienst en lokale mandatarissen.

De presentatie kunt u hier terugvinden.