Het Labo Regiovorming ging in april op zoek naar inspirerende regionale doorbraken. Bij dergelijke projecten slaan lokale besturen samen met andere overheden en/of partners de handen in elkaar om een maatschappelijke uitdaging aan te pakken. Men zocht regio’s waar lokale besturen klaar waren om samen strategische doorbraken te realiseren, met levende krachten die in de streek actief zijn (burgers, ondernemingen, non-profit organisaties, verenigingen, …) en andere overheidsinstanties. Per geselecteerde regionale doorbraak voorziet het Labo Regiovorming een cofinanciering van maximaal 25.000 € om het project te realiseren.

In de eerste ronde ontving het Labo 12 doorbraakideeën van verschillende regio’s. Na een eerste selectie werden de indieners en partners uitgenodigd om in een cocreatieve workshop het projectidee verder uit te werken. Daarna was er nog tijd tot eind september om het projectvoorstel in te dienen. Op 7 oktober zat de jury samen en werd besloten om met 7 projectvoorstellen van start te gaan:

  • Regio Westhoek: activering van kansengroepen in een plattelandsregio
  • Regio Zuid-West-Vlaanderen: energiegemeenschappen
  • Regio Midwest: visie regionale sportinfrastructuur
  • Regio Gent: erfgoed en cultuur
  • Regio Rivierenland: geestelijke gezondheidszorg
  • Regio Kempen: buurtgerichte mobiliteitsoplossingen
  • Subregio Neteland: collectief RPR

In de regio Westhoek willen we inzetten op het activeren van kansengroepen omdat uit een omgevingsanalyse van de Regierol Sociale Economie Westhoek, onder de vleugels van DVV Westhoek, enkele zaken naar boven kwamen:

  • onze regio kent reeds een hoge werkzaamheidsgraad. Dit is een positief gegeven echter betekent dit ook dat er een zeer kwetsbare ‘restgroep’ overblijft om te activeren.
  • Het ontbreken van een erkende centrumstad in de regio betekent dat er op vandaag geen echte “katalysator” is die de omliggende gemeenten mee trekt om gezamenlijk actie te nemen omtrent de activering, tewerkstelling kansengroepen, nabijheid van opleidingen,… Bovendien kennen verschillende van onze lokale besturen een te beperkte personeelscapaciteit om met deze zeer specifieke activeringsthematiek aan de slag te gaan.
  • Werkgevers in de streek zijn continue op zoek naar werknemers. In augustus 2021 waren er 7303 openstaande vacatures in de Westhoek. Voor arrondissement Ieper bv. een stijging met 26.5%. Het vinden van geschikte profielen is zeer moeilijk omdat de werkzaamheidsgraad reeds zeer hoog is. Aanpassingen van het uit te voeren werk bij bedrijven, KMO’s,… volgens de mogelijkheden van potentiële werkkrachten alsook de ondersteuning van de meest kwetsbaren in het reguliere circuit dringt zich meer dan ooit op!

Daarom willen we in de streek met behulp van het Labo Regiovorming, onderzoeken of een intergemeentelijk samenwerkingsverband als de dienstverlenende vereniging Westhoek (DVV Westhoek), die zelf optreedt als regisseur én actor op dit terrein, de oplossing kan bieden om deze katalysatorrol op te nemen en regionale partners (zowel gemeenten als andere tewerkstellingsactoren zoals bv. VDAB) te bewegen tot actie om toch stappen te zetten in het activeren van kansengroepen en de werkzaamheidsgraad van 80% en zelfs meer te behalen.