Streekhuis Westhoek, 20 mei 2016

Het artikel dat gisteren in De Tijd verscheen omtrent “hoeveel belastingen u betaalt in uw gemeente” stemde de burgemeesters die deze voormiddag bijeenkwamen in de schoot van Westhoekoverleg tot verder nadenken. Ze kwamen hierbij alvast tot de conclusie dat de Westhoek niet alleen de mooiste regio van Vlaanderen is om in te wonen, maar tevens de goedkoopste! Indien het modale Vlaamse gezin in Alveringem en Mesen woonde, dan betaalden inwoners er op vandaag respectievelijk 1350 opcentiemen op de onroerende voorheffing en 5,4 % aanvullend op de personenbelasting, wat onder het Vlaamse gemiddelde van 1397 opcentiemen en 7,3% ligt.

Lees meer…