Via het relanceproject Gemeente zonder gemeentehuis ondersteunt Vlaanderen steden en gemeenten die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking klantgerichter te maken.

DVV Westhoek werkte via het directeursoverleg en met aansturing door de IT-stuurgroep van de Westhoekgemeenten een voorstel uit voor de regio. Dit projectvoorstel werd op 10 november ingediend. De 17 gemeenten die vennoot zijn van de DVV Westhoek zetten allen hun schouders mee onder het project.

Met het voorstel wordt ingediend op de oproep ‘innovatieve concepten’. Halverwege december moet de beslissing van de Vlaamse Regering gekend zijn. Indien het project Vlaamse steun krijgt, zal het projectidee in de komende maanden verder gestalte kunnen krijgen.  Een tweede indiening voor de uitvoering van het projectidee is voorzien voor de volgende oproep in maart van ’22.

Met deze eerste projectindiening wordt er gefocust op de selectie van één of meerdere processen (bv. afleveren identiteitskaart, klachtenmelding, …) die gelijklopend zijn in de 17 gemeenten. Deze processen dienen op uniforme wijze gedigitaliseerd te worden. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van een centraal platform en Vlaamse bouwstenen zoals het burgerprofiel. Een module voor dossierstatusopvolging speelt daarbij een cruciale rol. Op termijn moet dit leiden tot een eengemaakte online dienstverlening voor burgers en bedrijven in de gemeenten van de Westhoek.