# UITNODIGING

Toen het Vlaamse regeerakkoord nog volop in opmaak was, organiseerde Westhoekoverleg op 19 juni 2019 een eerste Vlaams-brede plattelandscongres in De Schelp van het Vlaams Parlement. Met de organisatie van dit congres zocht Westhoekoverleg steun bij de nieuwe Vlaamse Regering om de uitdagingen van het Vlaamse platteland aan te gaan. Op het congres werd een slotverklaring door de vele aanwezigen mede ondertekend. In deze verklaring werd verwezen naar uitdagingen zoals financiële slagkracht, leefbaarheid dorpen, sociale verdringing en een adequaat flankerend beleid m.b.t. mobiliteit en ruimtelijke ordening waarvoor plattelandsgemeenten op de steun van de Vlaamse Overheid rekenen.

Ondertussen is het Vlaamse regeerakkoord gekend en nam de Vlaamse regering de eerste beslissingen in uitvoering ervan. Er wordt vanuit het platteland hoopvol uitgekeken naar de verdere uitvoering van het open ruimtefonds, de regiovorming, de landschapsparken, … Om de stem van de Vlaamse plattelandsgemeenten te laten horen in de verdere uitvoering van het regeerakkoord organiseert Westhoekoverleg

een burgemeestersoverleg van Vlaamse plattelandsgemeenten met als thema ‘het Vlaamse plattelandsbeleid’
op 27 oktober 2020 in de de Montil te Affligem, Moortelstraat 8

Doelpubliek:

burgemeesters Vlaamse plattelandsgemeenten

Programma

11u00
Verwelkoming en terugblik op het eerste plattelandscongres
Dhr. Christof Dejaegher, voorzitter Westhoekoverleg – burgemeester Poperinge

11u10
Het Vlaamse plattelandsbeleid van de afgelopen 15 jaar
Toelichting door mvr. Els Hofkens, diensthoofd platteland bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

11u40
Opportuniteiten voor plattelandsgemeenten in het huidige Vlaamse plattelandsbeleid
Toelichting door dhr. Jelle Van den Berghe (raadgever Natuur kabinet minister) in vervanging van minister Zuhal Demir.

12u10
Bespreking

12u30
Einde

Afsluitend wordt een broodjeslunch aangeboden.

 

We benadrukken dat dit burgemeestersoverleg met respect voor alle veiligheidsmaatregelen n.a.v. de gezondheidscrisis zal worden georganiseerd. De Montil is een ruime, professionele vergaderlocatie waar met kennis van zaken aan alle voorwaarden zal worden voldaan.

Inschrijven kan door mail te sturen naar dorine.sioen@dvvwesthoek.be.