27 mei 2015

Het afgelopen jaar werd door Westhoekoverleg veel tijd ge├»nvesteerd in de indiening van twee transnationale projecten (Interreg Vb – Noord West Europa). Afgelopen maandag 18 mei 2015 werden twee transnationale projecten ingediend waarbij Westhoekgemeenten dankzij Westhoekoverleg betrokken partij zijn. Enerzijds gaat het om een mobiliteitsproject waarbij 8 Westhoekgemeenten partner zijn voor de realisatie van de mobiliteitsvisie. Voor dit project is de West-Vlaamse Intercommunale (wvi) de koepel waaronder de gemeenten participeren. Anderzijds gaat het om een open sociaal innovatieproject m.b.t. het duurzaam beheer van het gemeentelijk patrimonium waar Diksmuide en Poperinge direct betrokken partij zijn.

Voor beide projecten betreft het een eerste indiening van het globale ‘projectidee’. Indien het projectidee door de beherende Europese instantie wordt weerhouden, dan moet het project opnieuw maar in detail dit najaar worden ingediend. Concrete acties kunnen ten vroegste vanaf april 2016 van start gaan.