Diksmuide, 31/01/2018

Op 15 december 2017 werd bij het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een dossier ingediend voor de regio Westhoek met betrekking tot meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Bedoeling is om via samenwerking tussen jeugdhulpactoren, Huizen van het Kind, Lokale besturen,… te investeren in een versterkte jeugdhulp snel en dichtbij de gezinnen, kinderen en jongeren.

Midden november besliste Westhoekoverleg om op te treden als kernpartner in dit samenwerkingsverband en dus een trekkersrol te nemen in de opmaak en indiening van dit dossier.

Op 19 januari 2018 keurde het Vlaamse Aansturingscomité Jeugdhulp (ACO) onze aanvraag voor de regio Westhoek goed. Het dossier voldeed aan alle vooropgestelde criteria voor verdere uitwerking. Tegen 15 april 2018 moet het samenwerkingsverband op niveau van de regio Westhoek de uitwerking van fase 2 van de aanvraagprocedure indienen bij het ACO.

Vermoedelijk kan er tegen het einde van de zomer gestart worden met het vernieuwde aanbod ‘overbruggingshulp’ aan gezinnen die nu op de wachtlijst staan en kan ook de eerstelijnspsychologische functie voor kinderen en jongeren regio Westhoek uitgerold worden. Er wordt voor dit vernieuwde aanbod binnen de Westhoek een structurele bijdrage vanuit de Vlaamse Overheid verwacht van ca. 700.000€.

In West-Vlaanderen werden drie van de vier ingediende projecten goedgekeurd. Ook Midden- en Zuid-West-Vlaanderen mogen uit de startblokken schieten.

Contactpersoon: Lien De Vos, regionale Welzijnscoördinator Westhoek.