De Vlaamse regering is ambitieus en stelt een werkzaamheidsgraad van 80% voorop. Dit betekent dat er minimum 20.000 Vlamingen extra aan het werk moeten. Ook de Westhoek moet zijn steentje bijdragen om extra mensen aan het werk te zetten.

Om deze doelstelling te halen voorziet men allerlei tewerkstellingsmaatregelen, om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren (vb. wijkwerken, tijdelijke werkervaring (TWE),…). Een knelpunt binnen deze maatregelen is het gebrek aan begeleiding van de medewerkers om een duurzame tewerkstelling te garanderen.

Daarom gaan wij op zoek naar een werkcoach voor de lokale besturen Ieper, Heuvelland en Mesen. Als werkcoach heb je een tweeledige opdracht.
– Coachen van de wijkwerkers die worden toegeleid vanuit de sociale diensten van Ieper, Heuvelland en Mesen.
– Coachen en activeren van de TWE-medewerkers van de betrokken sociale diensten.

De vacature en het functieprofiel zijn digitaal raadpleegbaar:

Solliciteren kan nog tot 8 oktober via e-mail aan dieter.hoet@dvvwesthoek.be