Op vrijdag 12 december nam het Forum Jeugd initiatief om een uitwisselingstafel m.b.t. het gebruik van voordeelpassen in functie van het (o.a. gemeentelijke) vrijetijdsaanbod te organiseren. Op dit overleg werd voornamelijk uitleg verschaft over de verschillende bestaande vormen. Er werd eveneens nagegaan of er regionale inspanningen wenselijk zijn in dit verhaal.

Gezien het resultaat van de uitwisselingstafel blijkt dat deze problematiek actueel is in heel wat gemeenten, over de verschillende beleidsdomeinen vrije tijd en welzijn heen. Er zal daarom dieper worden ingegaan op de door Vlaanderen gelanceerde UiT-pas (momenteel functioneel in enkele pilootregio’s): het uitrolproces, het gebruikssucces, de gebruiksvriendelijkheid, kostenplaatje, kansen/beperkingen… De grootste uitdaging betreft de realisatie van deze voordeelpas op intergemeentelijk niveau.  Er wordt gezocht naar een tweede overlegmoment eind januari/begin februari met Cultuurnet (bevoegde Vlaamse instantie) en eventueel reeds vertegenwoordigers van de pilootregio’s.

Raadpleeg hier alvast alle documenten die op dit overleg aan bod kwamen.