De talloze openstaande vacatures bewijzen het elke dag opnieuw: de Westhoek is continu op zoek naar technisch talent. Met verschillende acties proberen we hier mee op in te spelen, bv. via Onderwijsvakmansroutes door UNIZO, de landelijke “toch wel technisch-“campagnes, de lokale organisatie van de Graduation Events door RESOC Westhoek…

Veel leerlingen komen namelijk pas in tweede instantie in het technisch onderwijs terecht, iets waar ook het STEM-actieplan van de Vlaamse regering op inspeelt. STEM staat voor Science, Technology, Engeneering en Maths. In het kader van dit actieplan trok hogeschool VIVES in West-Vlaanderen de kar om de doelstelling ‘meer instroom van jongeren in technische en wetenschappelijke studierichtingen’ te stimuleren via de organisatie van de Techniekacademie.

De Techniekacademie wordt georganiseerd voor kinderen uit het 5e en 6e leerjaar. De lessen worden gegeven door lokale leerkrachten met interesse in techniek. De kinderen komen er in contact met verschillende technische thema’s: houtbewerking, elektronica, robots… Het unieke concept engageert onder meer lokale technische bedrijven voor sponsoring en zelfs een bedrijfsbezoek ter plaatse.

Met de steun van RESOC Westhoek en het Forum Jeugd gaat binnenkort in vrijwel alle Westhoekgemeenten een techniekacademie van start. Hier vind je alle praktische gegevens m.b.t. de techniekacademie in jouw gemeente terug. En dat de resultaten van al deze inspanning beloond worden leest u alvast in onderstaande artikels.

Technologiestudies worden steeds populairder | De Redactie – 28/08/2014

Techniekacademies zijn succes | Focus & WTV – 29/08/2014

TechniekacademieHLN28082014