k&s

Vlaanderen is een lappendeken met verkavelingen, woonlinten, pendeldorpen en alleenstaande woningen in het groen. Die verstedelijking en suburbanisatie (de zogenaamde ‘nevelstad’) heeft een grote impact op het dagelijkse leven van kinderen en tieners, zowel ruimtelijk als sociaal.

Hoe is het eigenlijk om als kind of tiener in zo een “suburbaan” gebied te wonen en te leven? Hoe kan een gemeentebestuur inspelen op de ruimtelijk-sociale noden van kinderen en tieners in die nevelstad? Hoe krijg je alle diensten en beleidsmakers hiervoor op één lijn?

Het kennis- en expertisecentrum Kind en samenleving lanceerde onlangs de projectoproep “Kinderen en tieners in de nevelstad”. Het gaat om een belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren naar het sociaal-ruimtelijke weefsel in de deelgemeente en een beleidsseminarie waarin de conclusies van dit onderzoek worden besproken. Het traject mondt uit in aanbevelingen en beleidsacties waarmee het gemeentebestuur aan de slag kan.

Nevelstad? De projectzone heeft in principe de omvang van een deelgemeente of een grote wijk. Omdat ‘nevelstad’ niet eenduidig te definiëren valt, hanteert Kind en Samenleving geen strakke definitie. Zowel steden als meer groene gemeenten kunnen indienen. Neem contact op indien u twijfelt. Het studiegebied moet wel enkele van onderstaande kenmerken hebben:

  • Het projectgebied situeert zich in een gebied dat niet echt stad is, maar ook niet echt platteland. We bedoelen de tussengebieden, zoals hieronder indicatief in grijs aangeduid, die nog groen aanvoelen maar waarin de invloed van verstedelijking (zowel ruimtelijk als sociaal) eveneens sterk voelbaar is. Echt stedelijke zones (zoals op de figuur in zwart aangeduid) komen niet in aanmerking. Landelijke zones moeten onder een stedelijke invloedssfeer staan.
  • Er zijn weinig voorzieningen in de woonkern; er is niet echt een centrum of de afstanden naar voorzieningen zijn groot.
  • De woonkern heeft een lage bebouwingsdichtheid (al kunnen er in absolute aantallen toch wel wat mensen wonen).
  • In de woonkern is er nog veel werk te verrichten voor de ontwikkeling van kwaliteitsvolle en kindgerichte publieke ruimte of versterking van het sociale weefsel.

Interesse? Lees de andere voorwaarden en de verwachtingen t.a.v. het gemeentebestuur op de informatiefiche. Het invulformulier voor deelname kan u hier downloaden.