Voor toegang tot persoonsgegevens en de uitwisseling van persoonsgegevens tussen diverse bevoegde instanties heeft DVV Westhoek een algemene/individuele machtiging of een protocol (tussen overheden) nodig.

DVV Westhoek beschikt over volgende machtigingen:

  • Nihil

DVV Westhoek beschikt over volgende protocollen:

  • Nihil