Streekhuis-banner_november_2020
Nieuwsbrief december 2021
  • Noble Food Group schenkt aan Foodsavers Westhoek
  • DVV Westhoek dient in op de Vlaamse oproep ‘gemeente zonder gemeentehuis’
  • 4 digibanken voor de Westhoek
  • Tip van WoonWinkel West: besparen op je energiefactuur
  • Dorpenbeleid provincie West-Vlaanderen
  • Goedgekeurde Leaderprojecten
  • Strategisch project 'IJzer- en Handzamevallei, klimaatbuffer in de Westhoek' van start
  • Energiefitsessies in voorjaar 2022!
  • Vacatures bij Avansa

Noble Food Group schenkt aan Foodsavers Westhoek

Foodsavers Westhoek heeft een nieuwe samenwerking met als schenker Noble Food Group uit Veurne.
Dagelijks kunnen wij de chocoladeoverschotten van diezelfde productiedag ophalen omdat ze niet voldoen aan de verwachtingen van de klant.
Deze chocolade is perfect consumeerbaar en wordt gesorteerd in ons depot.

We werken samen aan een ‘betere en duurzamere wereld’.
foodsavers_noble

DVV Westhoek dient in op de Vlaamse oproep ‘gemeente zonder gemeentehuis’

Woman Holding A Digital Device In A Dark Alley
Via het relanceproject Gemeente zonder gemeentehuis ondersteunt Vlaanderen steden en gemeenten die samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening en interne werking klantgerichter te maken.

DVV Westhoek werkte via het directeursoverleg en met aansturing door de IT-stuurgroep van de Westhoekgemeenten een voorstel uit voor de regio. Dit projectvoorstel werd op 10 november ingediend. De 17 gemeenten die vennoot zijn van de DVV Westhoek werden gevraagd mee hun schouders te zetten onder het project.
Met het voorstel wordt ingediend op de oproep ‘innovatieve concepten’. Deze indiening is er om het projectidee voor de Westhoek verder uit te werken. Halverwege december moet de beslissing van de Vlaamse Regering gekend zijn. Een tweede indiening voor de uitvoering van het projectidee is voorzien voor de volgende oproep in maart van ’22.

Met deze eerste projectindiening wordt er gefocust op de selectie van één of meerdere processen (bv. afleveren identiteitskaart, klachtenmelding, ...) die gelijklopend zijn in de 17 gemeenten. Deze processen dienen op uniforme wijze gedigitaliseerd te worden. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van een centraal platform, Vlaamse bouwstenen zoals het burgerprofiel. Een module voor dossierstatusopvolging speelt daarbij een cruciale rol. Op termijn moet dit leiden tot een eengemaakte online dienstverlening voor burgers en bedrijven in de gemeenten van de Westhoek.

4 digibanken voor de Westhoek

Volgens de ‘Barometer Digitale Inclusie’ van de Koning Boudewijnstichting (2020) ervaren mensen in een kwetsbare positie in de samenleving een hoger risico op digitale uitsluiting. Deze uitsluiting is enerzijds te situeren in een ongelijke toegang tot technologie zoals een laptop of internetverbinding. Anderzijds zijn deze personen vaak minder digitaal vaardig. De Vlaamse overheid wil kwetsbare groepen meekrijgen in de digitaliseringsgolf door de oprichting van Digibanken te ondersteunen.

Meer lezen
GebiedsindelingDigibankenWH

Tip van WoonWinkel West: besparen op je energiefactuur!

Informatieplicht-energiebesparing-600x400
Hoe? Schrijf je vrijblijvend in voor de 11de groepsaankoop groene stroom en gas van de Provincie West-Vlaanderen. De Provincie zoekt voor jou een voordelig contract voor 100% Belgische groene stroom en/of gas.

Inschrijven kan via www.west-vlaanderen.be/besparen.
Waarom? Inschrijven is gratis en vrijblijvend. Bij vorige groepsaankopen bespaarden de deelnemers gemiddeld 200 euro op hun energiefactuur. Bovendien kies je bewust voor groene stroom die wordt opgewekt in België. Stapte je eerder al over naar een voordelig (groepsaankoop)contract? Hou er dan rekening mee dat je energieleverancier je contract kan verlengen aan dure prijzen. Denk eraan: je kan op elk moment kosteloos van energieleverancier en van energiecontract veranderen.
Wanneer? Vrijblijvend inschrijven kan vanaf 1 december 2021 tot en met 8 februari 2022.
Op 25 februari 2022 krijg je een persoonlijk voorstel. Je ziet meteen hoeveel je kan besparen. Aanvaard je het aanbod? Dan zorgt de Provincie voor een vlotte overstap. Jij hoeft hier zelf niets voor te doen! Overstappen naar het voordelige contract kan vanaf 1 mei 2022.
WoonWinkel West helpt inwoners bij deze inschrijving. De contactgegevens vind je op de website. Woon je niet in Diksmuide, Houthulst, Kortemark, Lo-Reninge of Veurne? Kijk welke woonwinkel actief is of bij welke dienst je hiervoor terecht kan.

Dorpenbeleid provincie West-Vlaanderen

De Provincie voert al sinds jaar en dag een actief dorpenbeleid. Met een divers instrumentarium proberen we de lokale besturen te helpen om oplossingen te zoeken voor de uitdagingen waar hun dorpen mee te maken krijgen.
Wil je op hoogte blijven van de provinciale initiatieven, oproepen, instrumenten voor onze West-Vlaamse dorpen schrijf je dan in op de provinciale nieuwsbrief dorpen. In de nieuwsbrief komen ook inspirerende praktijken uit binnen- en buitenland aan bod.
dorpenbeleid
Meer info: jan.leicher@west-vlaanderen.be of 051 51 94 32

Goedgekeurde Leaderprojecten

Bakkerijmuseum
Onlangs werden drie plattelandsprojecten goedgekeurd bij ‘Leader Westhoek’.
Via de link leer je ze kennen.
Heb je zelf een uitdagend projectidee?
Neem contact via wouter.bertier@west-vlaanderen.be
0499 56 59 87

Strategisch project 'IJzer- en Handzamevallei, klimaatbuffer in de Westhoek' van start

Op 1 december trad Marjan Dewulf in dienst bij de streekwerking van de provincie West-Vlaanderen. Meteen het startschot van het eerder dit jaar door minister Demir goedgekeurde strategisch project ‘IJzer- en Handzamevalle, klimaatbuffer in de Westhoek’. Een 20-tal partners dienden het projectvoorstel in.
ijzerbeeld
De komende jaren zullen betrokken Vlaamse administraties, de Provincie, de polderbesturen, Westtoer, Inagro, 7 gemeenten, de Watergroep, het Regionaal Landschap Westhoek, Natuurpunt, Boerenbond… de krachten bundelen om oplossingen te zoeken én te realiseren voor de negatieve effecten van de klimaatverandering op vlak van de waterhuishouding. Marjan zal dit breed partnerschap in goede banen leiden. Dat er iets rommelt bij het klimaat, hoeft geen betoog. De lange droogteperiodes met waterschaarste en de hevige buien die voor plotse aanwas van water zorgen, duwen ons met de neus op de feiten. Namelijk dat er actie nodig is om zich enerzijds aan te passen aan het veranderend klimaat, of nog beter, effectieve kleine of grote inspanningen doen die de klimaatwijziging tegengaan.
Op Vlaams niveau bekeken behoren de IJzer- en Handzamevallei, in samenhang met hun bovenlopen, tot die gebieden die het grootste potentieel hebben als waterbergende systemen.
_MG_3829
Concreet willen we met alle partners ruimte voor water zoeken, mét aandacht voor sectorale noden en behoeften, in 3 deelgebieden, elk met hun eigen accenten:
Het Blankaartbekken, bron van leven: bovenstroomse ingrepen in functie van waterkwaliteit, waterretentie, watercaptatie, de Blankaart en haar broeken als natuurlijk overstroombare topnatuur

Handzamevallei als waterboezem: waterretentie en -infiltratie in de valleigronden, ruimte zoeken voor kleinschalige en grootschalige watercaptatie, broeken als natuurlijk overstroombare graslanden, optimaliseren van recreatieve beleving
Bovenloop IJzer, topper voor waterbeleving: bovenstroomse IJzervallei tussen Roesbrugge en Fintele als topper voor recreatieve beleving; leefbaar wonen in plattelandsdorpen, met oog voor klimaatadaptatie en -mitigatie, ruimte voor water in de vallei, grensoverschrijdend werken aan de waterkwaliteit
Voor meer info: marjan.dewulf@west-vlaanderen.be - tim.denutte@west-vlaanderen.be

Energiefitsessies in voorjaar 2022!

energiefitsessie_jan-maa_2022

Vacatures bij Avansa Oostende-Westhoek

Avansa Oostende-Westhoek is één van de dertien erkende regionale vormingsorganisaties van Vlaanderen. Ons werkingsgebied omvat zowat de helft van de provincie West-Vlaanderen, met Oostende, Ieper, Poperinge, Wervik, Diksmuide en Veurne als grootste steden. Onze werkingsmiddelen ontvangen wij van het Vlaams ministerie van Cultuur, Jeugd en Media. Onze ploeg telt tien mensen.
Momenteel lopen er twee vacatures:
administratief medewerker
educatief medewerker
Collega-gezocht
logoreeks_footer-7-logo's_nw_DVV-WHO
footer