Streeknieuws Esenkasteel
Nieuwsbrief november 2019
  • 3 groene initiatieven in de Westhoek hebben jouw hulp nodig!
  • Klankbordmeeting 'Regiomarketingcampagne "Westhoek. De nieuwe wereld"
  • Plattelandsprogramma Leader op WTV/Focus
  • Terugblik ‘Lanceringsevenement Ruralité’
  • [UITNODIGING] WinVormsessie 'anders wonen, beter leven' op 19 november 2019
  • [UITNDOGING] Informatiesessie over het decreet lokaal bestuur op 17 december 2019
  • GISCO werking WVI
  • Ondersteuning voor bezoek aan West-Vlaamse erfgoedsite of -bedrijf
  • Van suikerfrabriek naar kwalitatief en duurzaam nieuw stadsdeel

3 groene initiatieven in de Westhoek hebben jouw hulp nodig!

landschapsfonds
Drie projecten houden momenteel een crowdfundingcampagne om hun groen voorstel te financieren.
Help jij mee om in Watou een voedselbos met boshuisje te realiseren?
Bouw je mee aan een levende uitkijkpost op de Rodeberg?
Of zorg je voor een groene long in de Voorstad in Veurne?
Ontdek hier zelf alle voorstellen en/of alle info over het Landschapsfonds Westhoek.

Klankbordmeeting Regiomarketingcampagne "Westhoek. De nieuwe wereld"

klankbordmeeting-2019-11-06
Tijdens de maanden juli t.e.m. september werd er een meting door IVOX en HOWEST uitgevoerd over de impact van de on- en offline campagne op de verschillende doelgroepen.
Deze resultaten en besluiten werden op een klankbordmeeting gepresenteerd door Johanna Desmet van HOWEST.
Het ontwerp van plan voor de verderzetting van de campagne vanaf 2020 wordt opnieuw bekeken en wordt voorgesteld op een nieuwe klankbordmeeting op 11 december 2019.
DNW-met-combinatielogot-POM-en-DVV

Plattelandsprogramma Leader op WTV/Focus

WTV/Focus maakte een reportage over het plattelandsprogramma Leader in West-Vlaanderen.

Via deze link kunt u vanaf minuut 3:07 het verhaal bekijken van Leader Westhoek.
Leader op focus

Terugblik ‘Lanceringsevenement Ruralité’

bsh
Op woensdag 25 september 2019 vond het lanceringsevenement van het grensoverschrijdende Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen project Ruralité plaats in Brouwerij Sint-Bernardus in Watou. Een 100-tal ondernemers en toeristische professionelen van de betrokken partners waren aanwezig.
Na een leuk voorprogramma, waar ze met huifkar en muzikale ondersteuning Poperinge verkenden, hielden ze halt voor een leuke picknick.
Tijdens het officiële programma kwamen diverse toeristische innovatieve ondernemers aan het woord als inspiratie. We sloten uiteraard af met heel wat streeklekkers.
De reacties van de aanwezigen waren alvast heel positief – ze kijken uit naar de diverse opleidingssessies die we in het project voorzien.
Ruralité is een samenwerking tussen volgende partners: Westtoer, Communauté de Communes de Flandre Intérieure, Communauté de Communes des Hauts de Flandre, Pas de Calais Tourisme en La Maison de la Wallonie Picarde.

[UITNODIGING] WinVormsessie 'anders wonen, beter leven' op 19 november 2019

Hoe kunnen we anders gaan wonen, zonder daarbij de ruimtelijke kwaliteit én onze levenskwaliteit uit het oog te verliezen?
Onder de loep: cohousing, coöperatief wonen, vervangingsbouw, reconversie, energiezuinig renoveren,…
WinVorm sluit het werkjaar af met enkele in het oog springende woontypologieën.
Collectief wonen in Vlaanderen - Peter Lacoere, lector bij de HoGent en werkt bij Veneco.

Toontjeshuizen cvba-so - Bert Niclaes (bestuurder)

Labland - Jan Van Loo

Klein maar fijn wonen - Stein Meulenijzer
winvorm
Meer info
Inschrijven via h.vanelslande@wvi.be

[UITNODIGING] informatiesessie over het decreet lokaal bestuur op 17 december 2019

de panne
Als gastgemeente, verwelkomt De Panne u graag op de informatiesessie over het decreet Lokaal Bestuur, verzorgd door de heer Wim Rasschaert van het bureau Rasschaert Advocaten.
De sessie vindt plaats in de feestzaal van het gemeentehuis, Zeelaan 21 op dinsdag 17 december 2019 van 14.00u tot 17.00u en staat open voor alle geïnteresseerde raadsleden, leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst en medewerkers van hun eigen bestuur en van aangesloten besturen van het Westhoekoverleg.
Dat betekent opleiding en tegelijk mogelijkheid tot netwerking.
Er kan gratis geparkeerd worden op het Koningsplein, op slechts een drietal minuten van het gemeentehuis.
De toegang tot de sessie is kosteloos. Om logistieke redenen is inschrijven vóór 2 december 2019 noodzakelijk via deze link.

GISCO (GIS-Coördinatie door Overleg) werking WVI

GISCO (GIS-Coördinatie door Overleg) is een collegagroep voor GIS-verantwoordelijken van gemeenten. Elk jaar organiseren we vier overlegmomenten en dat telkens op twee locaties.
Donderdag 21 november bij WVI te Brugge van 9u tot 12u30
Donderdag 5 december in Streekhuis Midden-West-Vlaanderen te Roeselare van 13u tot 16u30.

Programma:
 Buurtwegen worden gemeentewegen
 Daar is het ‘Uniek percelenplan’, eindelijk rust in de kaart, of niet?
Mapillary en camera’s
 Laatste stand van zaken 360°-beelden offertes
 Agendapunten aangebracht door de gemeenten

Ondersteuning voor bezoek aan West-Vlaamse erfgoedsite of -bedrijf

Vanaf 1 januari 2020 kunnen scholen en jongerenverenigingen beroep doen op een nieuw reglement om een erfgoedlocatie of -bedrijf te bezoeken.

De Provincie komt tussen in de deelname- of toeganskosten, de vervoerskosten en zelfs in de overnachtingskosten. De aanvraag dient een maand op voorhand te worden ingediend.

Bekijk hier het reglement
erfgoedreglement

TwerkT | Van suikerfabriek naar kwalitatief en duurzaam nieuw stadsdeel: gebiedsontwikkeling in de praktijk

Suikerfabriek_video
link naar filmpje

[SAVE THE DATE] themadag voedselhulp op 30 januari 2020

Groenten en fruit Westhoek
Oproep aan medewerkers, vrijwilligers en andere actoren in de voedselhulpsector van regio Westhoek!
Op 30 januari 2020 organiseert DVV Westhoek een themadag voedselhulp. Deze activiteit wordt georganiseerd in het kader van het project Foodsavers Westhoek en richt zich naar alle voedselhulporganisaties in onze regio.
Een eerste rondvraag bij enkele voedselverdeelpunten leert dat men niet altijd meer het bos door de bomen ziet wat betreft de regelgeving en dat het leren van elkaars werking een grote meerwaarde kan zijn.
We gaan met deze signalen aan de slag op onze themadag in het Ontmoetingscentrum Heuvelhuis te Klerken.
Meer info.
logoreeks_footer 7 logos
footer