Vlaamse Energielening +

Wie vanaf 2021 een woning of appartement erft of geschonken krijgt en geen woonkrediet bij de bank afsluit, zal bij Energiehuis DVV Westhoek terecht kunnen voor een renteloze (0%) Energielening+ (met een looptijd van maximaal 20 jaar).

De renteloze lening is er enkel voor wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie erft of krijgt in 2021. Het kan dus alleen na eigendomsoverdracht. Met ‘erven in 2021’ wordt de datum van overlijden bedoeld (= ‘openvallen van de erfenis’ en dus niet de datum van de akte die daaruit voortvloeit). Het moet gaan over verwerving in volle eigendom (100% natuurlijke personen).

De renteloze leningen gelden enkel voor woningen of appartementen die een ondermaatse energieprestatie hebben en die grondig gerenoveerd zullen worden. Het EPC-Label (lettercode op het Energieprestatiecertificaat) van

  • De woning heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label C halen
  • Het appartement heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label B halen

Een overzicht van de vereisten voor de renteloze Energielening+ via het Energiehuis:

In 2021 geërfd of geschonken Te bewijzen energielabel na renovatie
(binnen de 5 jaar)
Renteloze Energielening+
Maximum ontleningsbedrag
Woning met EPC-label E of F Minimum EPC-label C

Minimum EPC-label B

EPC-label A

€ 30.000

€ 45.000

€ 60.000

Appartement met EPC-label D, E of F Minimum EPC-label B

EPC-label A

€ 30.000

€ 45.000

OPMERKING:

Wie voor de aankoop vanaf 2021 een hypothecair krediet aanvraagt, zal bij de bank naast dat woonkrediet ook een renovatiekrediet kunnen afsluiten. Voor dat renovatiekrediet (met een looptijd van maximaal 20 jaar) krijgt u dan een rentesubsidie van de Vlaamse overheid, waardoor het renovatiekrediet feitelijk renteloos is. U krijgt dan 1 keer per jaar de volledig betaalde rente terug van het Vlaams Energieagentschap. Het renteloos renovatiekrediet is dus enkel mogelijk in combinatie met een hypothecair hoofdkrediet, dat pas vanaf 2021 aangevraagd kan worden.