Lenen aan 0 procent

Zit je in één van volgende situaties ?

  • Geniet je van een sociaal tarief voor gas en elektriciteit?
  • Heb je met je gezin een gezamenlijk belastbaar inkomen ≤ 31.870 euro verhoogd met 1.660 euro per persoon ten laste?
    De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 3 jaar eerder (voor aanvragen in 2021, aanslagjaar 2019 – inkomsten 2018)
  • Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds? (klevertje eindigt op 1)
  • Heb je een jaarlijks bruto gezinsinkomen dat lager of gelijk is aan 19.566 euro, verhoogd met 3.622 euro per gezinslid ten laste dat niet de aanvrager is (volgens het recentste aanslagbiljet van personenbelastingen)?
  • Zit je in schuldbemiddeling en kan je je verwarmingsfactuur niet betalen?
  • Word je door het OCMW begeleid omdat je de facturen voor gas en elektriciteit niet kan betalen?

Dan kan je:

  1. Lenen aan 0%;
  2. Ondersteuning krijgen gedurende het volledige renovatietraject.

Zo krijg je hulp bij het bepalen van de beste energiebesparende investeringen, het kiezen van een aannemer, het opvolgen van de werken en het aanvragen van premies via de renovatie-begeleider van Energiehuis DVV Westhoek…

BELANGRIJK: Vraag steeds een offerte bij meerdere aannemers !

Meer informatie over de renteloze lening vind je op onze folder:

Download Folder

Wens je een renteloze lening aan te gaan?

Contacteer ons via de Helpdesk:

Contacteer ons