Maandelijks wordt er vanuit de streekwerking een digitale nieuwsbrief verstuurd met daarin nieuws over de streekwerking.

Deze maandelijkse e-zines kunnen hier worden geraadpleegd.