Volgens de ‘Barometer Digitale Inclusie’ van de Koning Boudewijnstichting ervaren mensen in een kwetsbare positie (senioren, kansengroepen, anderstaligen,…) in de samenleving een hoger risico op digitale uitsluiting. Dit vormt een probleem gezien we steeds vaker een laptop, tablet of smartphone nodig hebben om onze dagdagelijkse zaken te regelen.

De Vlaamse overheid zette in 2022 alles op alles om kwetsbare groepen mee te krijgen in de digitaliseringsgolf door een projectoproep te lanceren voor de oprichting van “Digibanken”.

In de Westhoek werden de krachten gebundeld en maakten de lokale besturen de keuze om vier projectdossiers in te dienen bij de Vlaamse Overheid. Telkens voor een werkingsgebied bestaande uit een cluster van gemeenten en gekoppeld aan de kleinstedelijke kernen Diksmuide, Ieper, Poperinge en Veurne. Dienstverlenende Vereniging Westhoek, WVI en POM West-Vlaanderen ondersteunden de lokale besturen bij de opmaak en indiening van de projectdossiers.

Alle vier de projectdossiers werden weerhouden. Goed voor een totaalbudget van 2 miljoen euro voor de regio Westhoek. Dit betekent dat er nu overgegaan kan worden tot actie om digitale uitsluiting bij inwoners te vermijden. Op basis van de plattelands- en kustrealiteit, de knelpunten en noden die inwoners ervaren en het reeds aanwezige opleidingsaanbod, zullen Digibank Regio Diksmuide, Digibank Regio Ieper, Digibank Regio Poperinge en Digibank Westkust acties opzetten om het aanbod van de verschillende opleidingspartners te versterken, inwoners zeer nabij en mobiel te ondersteunen en te zoeken naar lokale oplossingen op maat.

Meer info over digibanken op digibanken.vlaanderen.be