Deze voormiddag was Minister Somers te gast op het maandelijkse burgemeestersoverleg van de Westhoek. Dit kadert in de recente beslissing van de Vlaamse overheid om regio’s voor intergemeentelijke samenwerking af te bakenen.

Omdat de Westhoek een lange traditie van samenwerking heeft, kwam hij langs om uitgebreid kennis te maken met dat ‘samenwerkingsmodel Westhoek’. Aansluitend werd uitgewisseld omtrent hoe Vlaanderen en gemeenten elkaar verder kunnen helpen om die samenwerking nog efficiënter en transparanter te laten verlopen.

De persmededeling van de Minister vindt u hier terug:

Regio Westhoek herleidt samenwerkingsverbanden van 45 tot 26

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers had vandaag een digitale vergadering met de burgemeesters van de regio Westhoek. De minister kreeg er een overzicht van de uitdagingen voor de plattelandsregio. Om deze aan te pakken, maakten de gemeenten werk van een Plan Vereenvoudiging om zo hun slagkracht te vergroten. Met dit plan hebben ze tussen 2015 en 2021 het aantal samenwerkingsverbanden herleid van 45 tot 26. “De regio bracht haar uitdagingen in kaart en werkte een concreet plan uit om efficiënter en beter beleid te kunnen voeren. Knap werk en goed nieuws voor de inwoners van de regio”, aldus minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

Vlaanderen telde in 2012 maar liefst 2.229 bovenlokale samenwerkingsverbanden. Dat is opgelijst door toenmalig minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois, maar sindsdien zijn er daar ongetwijfeld nog bijgekomen. In 2012 zat een Vlaamse gemeente in gemiddeld 68 samenwerkingsverbanden. 33 Gemeenten zelfs in meer dan 100. Het is die bestuurlijke versnippering dat de Vlaamse regering onder impuls van Vlaams minister Somers wil aanpakken met de regiovorming. “Met de referentieregio’s zorgen we voor orde in de bestuurlijke chaos. Een hervorming waarmee we honderden structuren en mandaten afschaffen en zorgen voor meer transparantie en meer efficiëntie. Met als doel beter bestuur voor elke burger.”

De Vlaamse regering klopte enkele weken geleden een kaart af met referentieregio’s. In de toekomst zullen zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden binnen de grenzen van deze referentieregio’s moeten vallen. De regio’s zijn voor alle duidelijkheid geen extra bestuurslaag, maar dienen om orde te scheppen in de bestuurlijke chaos. Het zijn de burgemeesters die daar de leiding in nemen.

19 samenwerkingsverbanden geschrapt

Vlaams minister Somers zal de komende dagen en weken zijn oor te luister leggen bij de verschillende regionale burgemeestersfora. Dinsdag was de regio Midwest al aan de beurt, vandaag bezocht hij de regio Westhoek/Westkust.

Bart Somers: “De regio Westhoek is een heel landelijke regio, met veel jongeren die de regio verlaten. Binnen de regio formuleren de gemeenten hier samen antwoorden hierop. Denk bijvoorbeeld maar aan investeringen in digitalisering, deelmobiliteit en stedelijke ontwikkeling. Met hun plan vereenvoudiging schrappen ze maar liefst 19 samenwerkingsverbanden. Een efficiëntere aanpak die zal leiden tot beter beleid voor de inwoners van de regio.”

Christof Dejaegher: ”Onze regio is in Vlaanderen een pionier op het vlak van regiosamenwerking. In 1994 al vond het eerste burgemeestersoverleg plaats. En die pioniersrol op het vlak van samenwerking willen we ook vandaag blijven vervullen. Om zo onze slagkracht te vergroten en kansen te grijpen. Want met DVV Westhoek staan we sterker: we vergroten onze bestuurskracht, kunnen personeel delen en ambitieuze projecten realiseren.”

Persinfo: Arthur Orlians, woordvoerder minister Somers, 0476 26 67 42

www.bartsomers.be