Webinar: Renoveren in de Westhoek

DVV Westhoek organiseerde op dinsdag 16 november 2021 een gratis webinar over renoveren. We richtten ons tot alle eigenaars of toekomstige eigenaars met renovatieplannen. 

Heb je de webinar gemist of had je nog vragen ?

Premies

door Els Havegheer – IGS Habito

Energielening – Renovatieadvies – Planadvies

door Jeroen Haghedooren – Energiehuis Westhoek

Heb je andere vragen?

Contacteer dan Energiehuis Westhoek

Presentaties

Bekijk de presentaties via onderstaande link:

Zit je nog met vragen na het bekijken van deze sessies?

Bekijk dan de antwoorden op de gestelde vragen tijdens de webinar.

De totale bewoonbare oppervlakte van de heropgebouwde woning mag niet groter zijn dan 200m². De bewoonbare oppervlakte wordt bepaald door de oppervlakte van alle woonvertrekken (met name de keukens, de woonkamers, de eetkamers, de slaapkamers, de bewoonbare zolder- en kelderruimten, de bureaus en alle andere voor huisvesting bedoelde ruimtes, op voorwaarde dat die ruimtes een minimumoppervlakte hebben van 4 m² en een minimumhoogte boven de vloer van 2 meter) samen te tellen, gemeten vanaf en tot de binnenkanten van de muren.

Meer info: https://financien.belgium.be/nl/programmawet/btw-6procent-afbraak-heropbouw 

De EPC-labelpremie komt hiervoor niet in aanmerking. Voor een woning moet het ‘start EPC’ een label E of F hebben.

U kan uiteraard alle andere energiebesparende premies van de netbeheerder voor bijvoorbeeld isolatie of nieuwe beglazing aanvragen indien de geplaatste materialen aan de voorwaarden voldoen en de woning van vóór 1/1/2006 aangesloten is op het elektriciteitsnet.

Meer info premies fluvius: https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten

Voor een woning van meer dan 30 jaar oud komt u mogelijk ook in aanmerking voor de renovatiepremie van Wonen Vlaanderen.

Meer info renovatiepremie: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-renovatiepremie  

Indien u beoogt om de woning te verbeteren naar een A,B of C label, en u kan in aanmerking komen voor de EPC-labelpremie, dan dient een recenter attest opgemaakt te worden. Voor aanvragen in 2021 mag het EPC niet ouder zijn dan 2019.  U dient het EPC dan zeker te laten opmaken vóór uitvoering van de werken.

Meer info EPC-labelpremie: https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/epc-labelpremie

Voor het plaatsen van zonnescreens zijn er geen premies op Vlaams of Federaal niveau.  Voor nazicht of er in uw gemeente premies zijn, neemt u best contact op met de woondienst van uw gemeente.

Volgende premies kunnen in aanmerking komen als aan alle voorwaarden wordt voldaan:

  • Premie 500 euro van gas.be: zorg zeker voor een bewijs van ouderdom van de oude ketel en een foto van de oude en de nieuwe ketel.  De aanvraag gebeurt op basis van de factuur van de nieuwe ketel geplaatst door een CERGA erkend installateur.  Is uw installateur niet CERGA erkend, dan kunt u de installatie ook laten keuren door een erkend controle organisme.
  • Premie Fluvius: indien u beschermd afnemer bent (met andere woorden:u hebt recht op sociaal tarief voor elektriciteit en gas), dan is er een premie van 40% van de factuurkost, met een maximum van 1.800 euro premie.
  • Renovatiepremie Wonen Vlaanderen:vanaf een kost van minimum 2.500 euro factuur (exclusief btw), komt u mogelijks in aanmerking voor de renovatiepremie op voorwaarde dat u voldoet aan de eigendoms- en inkomstenvoorwaarden.

Een nieuwe stookolieketel komt, indien aan alle voorwaarden voldaan is inzake inkomen, eigendom en leeftijd van de woning, in aanmerking voor de renovatiepremie van Wonen Vlaanderen.

Meer info: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/voor-wie-de-vlaamse-renovatiepremie

LET WEL: Vanaf 2022 geldt een verbod op het plaatsen van een stookolieketel indien de woning aansluitbaar is op het aardgas net. Weet u niet zeker of de woning aansluitbaar is, dan kan dit eenvoudig nazien via de website van de netbeheerderhttps://www.fluvius.be/nl/thema/aansluitingen-aardgas/aansluitbaar-op-het-aardgasnet?app-refresh=1637571589257 

Een renovatiepremie kan enkel worden aangevraagd voor een “enige en eigen woning die u zelf bewoont”. Wanneer u een tweede woning in volle eigendom of volledig vruchtgebruik hebt, kunt u geen aanspraak maken op de renovatiepremie.

Enkel na goedkeuring door Wonen Vlaanderen is er 100% zekerheid dat u recht hebt op de renovatiepremie. Vooraf kunnen de voorwaarden bekeken worden. Indien voldaan is aan alle voorwaarden, kan op basis van de beschikbare facturen die in aanmerking komen, een inschatting gemaakt worden van de premie. Indien ook het belastbaar inkomen gekend is, kan worden bekeken  of de premie 20% of 30% van de facturen zou bedragen.  Hierbij kan geen rekening gehouden worden met het oordeel van de controle bij Wonen Vlaanderen over bepaalde uitgaven die eventueel geweigerd worden. Dit geldt ook voor de premies van de netbeheerder of eventuele gemeentelijke premies.

Worden beschouwd als persoon ten laste:

  1. het kind dat bij de bewoner gedomicilieerd is en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag of wezenbijslagwordt uitbetaald;
  2. het kind van de bewoner dat niet gedomicilieerd is bij hem, maar op regelmatige basis bij hem verblijft en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald;
  3. de persoon die beschouwd wordt als ernstig gehandicapt, of die op het ogenblik waarop hij met pensioen ging, beschouwd werd als ernstig gehandicapt;

Kinderen die op regelmatige basis verblijven vallen onder punt b).  U voegt best een kopie van het vonnis inzake bezoekrecht toe aan het dossier, of een verklaring ondertekend door beide ex-partners.