Tijdens het schooljaar 2014-2015 verliet 11% van onze jongeren vroegtijdig de school. In de grotere steden loopt dat cijfer vaak op tot 20%. Dit zijn cijfers voor Vlaanderen maar hoe is de situatie in de Westhoek? En waarom wordt ook het basisonderwijs betrokken?

Het is een boutade, maar schooluitval begint in de kleuterklas… Immers, schooluitval is een opeenstapeling van participatie aan onderwijs, ouderbetrokkenheid, welbevinden op school, zittenblijven of alternatieven daarvoor… De Vlaamse Regering zet hiervoor een tandje bij en spoort elke school aan om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen in dit verhaal.

65 aanwezigen kregen de eerste antwoorden te horen tijdens het Netwerkmoment Samen Tegen Schooluitval Westhoek. De presentaties vindt u HIER terug.

Na vandaag zal een werkgroep op niveau van de Westhoek verder aan de slag gaan om blijvend aandacht te hebben voor dit thema. U zal dus zeker en vast nog van ons horen! Mocht u zelf ook idee├źn of ondersteuningsvragen hebben, laat niet na om contact te nemen.