Streekhuis-banner_november_2020
Nieuwsbrief februari 2022
  • Emmily Talpe voorzitter Westhoekoverleg
  • Groen licht voor Water-Land-Schap 2.0-project Blankaartbekken en Handzamevallei, klimaatsponzen in de Westhoek
  • Landschapspark Westhoek niet weerhouden
  • NestorPlus bedankt zijn vrijwilligers!
  • Project gevelthermografie in de Westhoek door het Energiehuis van DVV Westhoek
  • Provinciale huurgarantieverzekering
  • Energiefit-sessies februari 2022
  • DVV Westhoek heeft nieuwe telefoonnummers

Emmily Talpe nieuwe voorzitter Westhoekoverleg

overdracht voorzitterschap Emmily (2)
Op het eerste burgemeestersoverleg van januari werd Emmily Talpe (burgemeester van Ieper) aangesteld als voorzitter van Westhoekoverleg. Deze overdracht is een gevolg van de afspraken die hieromtrent werden gemaakt aan het begin van de huidige legislatuur in 2019.
Christof Dejaegher (burgemeester van Poperinge) trad tot vandaag op als voorzitter. De voorbije drie jaar loodste hij Westhoekoverleg doorheen een bijzondere periode.
Tegelijk werd Emmily Talpe warm onthaald voor de invulling van het voorzitterschap voor de tweede helft van de legislatuur.
Meer lezen ...

Groen licht voor Water-Land-Schap 2.0-project Blankaartbekken en Handzamevallei, klimaatsponzen in de Westhoek

Begin januari 2022 rolde de langverwachte beslissing rond de goedgekeurde Water-Land-Schappen 2.0 binnen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir schoof samen met de Vlaamse Landmaatschappij 16 gebiedsgerichte projecten en 8 innovatieve projecten naar voren die de extreme droogte en wateroverlast in Vlaanderen een halt moeten toeroepen. Samen zijn ze goed voor 15 miljoen euro aan maatregelen.
Meer lezen ...
Blankaart

Landschapspark Westhoek niet weerhouden

De Westhoek werd niet weerhouden als kandidaat voor de erkenning als landschapspark.
Vlaanderen lanceerde vorig jaar een oproep naar kandidaten voor nieuwe Nationale Parken en Landschapsparken in Vlaanderen. In totaal werden 23 kandidaturen ontvangen. Ook de Westhoek besloot een dossier in te dienen, met de bedoeling zo het overleg over de ontwikkeling van een Landschapspark Westhoek een kans te geven.
Meer lezen ...
0047 map 0046_2010-05-14-min

NestorPlus bedankt zijn vrijwilligers!

DSC_0560
Na een lange periode van lockdowns, quarantaines, ‘blijf-in-uw-kot’ oproepen, sluiting van de horeca,… kon er eindelijk opnieuw een fysieke bijeenkomst georganiseerd worden voor onze NestorPlus-vrijwilligers.
De jaarlijkse traditie van een nieuwjaarsreceptie werd, geheel covidproof, omgevormd tot een heus nieuwjaarsontbijt om alle vrijwilligers te bedanken. Het is zeker niet evident om in deze bizarre tijden een engagement te (blijven) nemen en hulp te bieden aan die inwoners die het zo hard nodig hebben.
Meer lezen

Project gevelthermografie in de Westhoek door het Energiehuis van DVV Westhoek

In opdracht van Energiehuis Westhoek rijdt de thermocar van WVI door de straten van zeven Westhoekgemeenten om de voorgevels te scannen op energieverliezen. Door het nemen van een ‘unieke warmtefoto’ van de voorgevel wordt het energieverlies van de huizen zichtbaar. Hierna krijgen de inwoners een persoonlijke uitnodiging om een infoavond thermografie bij te wonen. Op deze infoavond kunnen inwoners zich inschrijven voor een persoonlijk gesprek omtrent het warmteverlies van hun woning. In navolging van dit gesprek behoort een gratis huisbezoek met renovatieadvies van Energiehuis Westhoek tot de mogelijkheden.
Afbeelding gevelscan Thermocar

Provinciale huurgarantieverzekering

AdobeStock_439136083_hoofdafbeelding
Sinds 1 november 2021 is de Provincie West-Vlaanderen gestart met het aanbieden van een Provinciale huurgarantieverzekering. Verhuurders die een woning willen verhuren aan eenoudergezinnen, kunnen hiervoor in aanmerking komen.
Deze verzekering biedt een bescherming tegen huurachterstal en -schade, en voorziet in rechtsbijstand. Dit wordt gratis aangeboden aan de verhuurder voor maximaal 3 jaar. Natuurlijk zijn er zowel voor de verhuurder als de huurder (het eenoudergezin) wat voorwaarden aan verbonden.
Voor alle informatie en vragen kan je terecht bij het lokale woonloket. De lijst met hun contactgegevens is terug te vinden op onze hieronder vermelde webpagina. Zij maken je ook wegwijs in de procedure, brengen de aanvraag voor de verzekering in orde, gaan na of je als huurder of verhuurder in aanmerking komt, …. .
Alle informatie en de voorwaarden zijn terug te vinden op deze webpagina .
Daar kan je ook een infofolder bekijken/downloaden. Organisaties die geïnteresseerd zijn in de folder, kunnen ook fysieke exemplaren bekomen bij de Cel Wonen van de Provincie West-Vlaanderen via huurgarantie@west-vlaanderen.be

Energiefit-sessies februari 2022

energiefitsessies-feb22_nieuwsbrief_nieuwnummer

DVV Westhoek heeft nieuwe telefoonnummers

telefoon icoon
Het nieuwe algemene nummer van onze dienstverlenende vereniging is gewijzigd.
Vanaf heden kan je ons bereiken op 051 97 04 00.
Ook al onze medewerkers zijn rechtstreeks te bereiken op een nieuw nummer.
Alle contactgegevens zijn terug te vinden op onze website onder wie is wie
logoreeks_footer-7-logo's_nw_DVV-WHO
footer