Streekhuis-banner_november_2020
Nieuwsbrief oktober 2021
  • Digitale inspiratiesessie plattelandsprojecten 2022 - 12 oktober 2021
  • Gratis Energiefit-sessies - 12, 14 en 19 oktober 2021
  • WEST4WORK arbeidsmarktcongres - 4 november 2021
  • Vacature: stafmedewerker streekwerking Westhoek
  • Actie 'Behaag je tuin'
  • Afsluit Interreg V-project 'Partons 2.0'
  • Slimmer op weg over de schreve

Digitale inspiratiesessie plattelandsprojecten 2022 - 12 oktober 2021

Ook in 2022 zullen vanuit diverse Europese programmalijnen Europese, Vlaamse en provinciale subsidies beschikbaar zijn voor plattelandsprojecten.
Plattelandsprojecten kunnen diverse thema’s hebben: lokale landbouw, korte keten en landbouwverbreding, voedselstrategie, toerisme en recreatie, trage wegen, eenzaamheid/armoede, dorpen, dorpshuizen en herinrichting van dorpskernen, biodiversiteit en klimaat, landschapsherstel, water,…
Nieuw voor 2022 is het Herstelfonds dat 65% betoelaging biedt met een maximum van 50.000 euro voor projecten die werken rond ontmoeting en recreatieve infrastructuur. Alle West-Vlaamse gemeenten (behalve de centrumsteden) komen in aanmerking.
Openbare besturen, vzw’s en in sommige gevallen ook ondernemingen en particulieren kunnen bij het plattelandsloket van de Provincie West-Vlaanderen een projectidee aankaarten. We kijken dan samen bij welk programma het best aansluiting gevonden wordt. Afhankelijk van het thema, de indiener en de locatie zal een ander programma gelden.
W-VL logo koepel cmyk
Om het geheel duidelijk te schetsen en een beeld te geven van de mogelijkheden in het Herstelfonds organiseren we een inspiratiesessie op dinsdag 12 oktober 2021.
Meer info en inschrijven.

Gratis Energiefit-sessies - 12, 14 en 19 oktober 2021

energiefitsessies

WEST4WORK arbeidsmarktcongres - 4 november 2021

De arbeidskrapte in West-Vlaanderen blijft ontzettend prangend. Om alle openstaande vacatures in te vullen, hebben we élk talent nodig. Daarom moeten we samen werk maken van een inclusieve arbeidsmarkt. Technologie creëert kansen om deze uitdaging aan te pakken. Dit thema staat centraal op het WEST4WORK-arbeidsmarktcongres dat doorgaat op 4 november 2021 in The Penta in Kortrijk.
Tien organisaties bundelden hun krachten en stelden een boeiend programma met ruim 50 sprekers samen. Op de innovatieplaza kan je inclusieve technologieën ontdekken en beleven. En tijdens WEST4afterWORK kan je naar hartenlust netwerken met alle belangrijke actoren van de West-Vlaamse arbeidsmarkt.
Het volledige programma en het inschrijvingsformulier voor het arbeidsmarktcongres is hier te vinden.
W4W_2021_uitnodiging_LinkedIn2

Vacature: stafmedewerker streekwerking Westhoek

Collega-gezocht
POM West-Vlaanderen wil de regionale streekwerking nog verder versterken en gaat daarom op zoek naar vier nieuwe stafmedewerkers. Die nieuwe krachten kunnen aan de slag in de regio Kust, Midden West-Vlaanderen, Noord-West-Vlaanderen of dus ook in de Westhoek.
Als stafmedewerker streekwerking Westhoek krijg je de kans om mee het beleid van de regio uit te voeren, samen met heel wat collega’s, stakeholders en partners. In deze job word je in heel wat verschillende thema’s ondergedompeld en dat maakt dat je van alle markten thuis bent. Economie & detailhandel, tewerkstelling, mobiliteit, gebiedsontwikkeling, leefomgeving… stuk voor stuk interessante domeinen die ervoor zorgen dat je echt wel de vinger aan de pols van de Westhoek kan houden. Bovendien word je ondersteund door een team van deskundigen dat je steeds kan voorzien van de nodige data of relevante achtergrondinformatie.
Ben je geïnteresseerd in deze boeiende job, met standplaats in het Streekhuis Esenkasteel? Via deze link vind je de volledige vacature

Actie 'behaag je tuin'

behaag
Bestel nog tot 15 oktober je streekeigen plantgoed en geniet van een voordelig aanbod, dankzij een samenaankoop. Het bestelde plantgoed haal je af in je eigen gemeente op 18 december. Er is voor elk wat wils: pakketten voor kleine tuinen, grote tuinen, droge of natte tuinen ... Je kan zelfs een start-to-bos pakket bestellen!
Wens je ondersteuning of advies? Klik hier!

Afsluit Interreg V-project 'Partons 2.0'

Het Interreg V-project ‘Partons 2.0’ liep eind september na een traject van vijf jaar ten einde en dat werd gevierd in ’t Land van Vlierbos in Diksmuide.

‘Partons 2.0’ staat voor PARTicipatieve ONtwikkeling van de streek. De doelstelling van het project was dus om burgers actief te betrekken in de ontwikkeling van hun eigen streek, namelijk de grensoverschrijdende Westhoek.
partons
De focus lag specifiek op dienstverlening in brede zin. Van die dienstverlening stellen we vast dat die verdwijnt of verandert en vooral landelijke gebieden worden getroffen. Dit probleem situeert zich aan beide kanten van de landsgrens en daarom bundelden verschillende partners uit België en Frankrijk de krachten.
Het project bestond uit vier onderdelen: grensoverschrijdend samenwerken, intern en extern communiceren, participatieve ontwikkeling van de burger en experimenteren met innovatieve vormen van dienstverlening. Tien projectpartners werkten gedurende vijf jaar aan twaalf acties.
Meer lezen - website

Slimmer op weg over de schreve

Ter gelegenheid van de Europese week van de mobiliteit presenteren we u graag 2 realisaties van het Interreg V project Transmobil: nieuwe inzichten in het grensverkeer en een netwerk van mobiliteitshubs in de grensregio.
In de grensregio tussen Noord-Frankrijk en West-Vlaanderen zijn er weinig tot geen alternatieven voor het gebruik van de eigen wagen, het openbaar vervoer is er zwak uitgebouwd en er zijn amper grensoverschrijdende verbindingen.
week vd mobiliteit
Meer lezen
Meer weten over Transmobil
transmobil
logoreeks_footer-7-logo's_nw_DVV-WHO
footer